top of page

'ננוע' - הרצאות וסרטונים

שמחים להציג את מודל 'ננוע' גם בצפיה ישירה - בסדרת הרצאות ומפגשים.

תמצאו כאן את מודל 'ננוע' המלא, כמו גם העמקה בסוגיות המרכזיות אשר עולות מאפשרויות התחבורה העתידיות, והמפגש שלהן עם המדיניות הציבורית בישראל.

מפגש השקה 3: בין טכנולוגית תחבורה חכמה למדיניות הציבורית 24.8.20

פאנל אודות האופן שבו המדיניות יכולה לעזור להטמעת טכנולוגיות תחבורה חכמה: מתי עליה להתגמש ומתי לכוון ולהסדיר את השימוש?

משני המשחק של 'ננוע' (5) - מגדל הפיקוח לתחבורה יבשתית

האם ואיך יש לנהל את המידע העצום המצטבר בעידן התחבורה החכמה? כיצד ניתן לרתום אותו לטובת הכלל, ואיך לאזן זאת אל מול הזכות לפרטיות?

משני המשחק של 'ננוע' (3) - תחבורה שיתופית-ציבורית-פרטית

כיצד ביכולתנו למצות את היכולות הטכנולוגיות של התחבורה השיתופית, ולשלב אותה עם התחבורה הציבורית המסורתית

משני המשחק של 'ננוע' (1) - צעדי הבסיס לקידום תחבורת העתיד

צעדי המדיניות היסודיים הנדרשים כתשתית לפיתוח התחבורה החכמה בישראל

מודל 'ננוע' - ההרצאה המלאה ודיון, 10.8.20

'ננוע' מציג מודל נרחב לתנועה בעידן התחבורה החכמה, ואת יוזמות המדיניות שיש לקדם לשם כך, מכונסים ל-4 'משני משחק' מרכזיים

מפגש השקה 2 - תחבורה חכמה בין פריפריה למרכז, 17.8.20

פאנל רשויות מקומיות אודות התחבורה החכמה ככלי לצמצום פערים חברתיים, או שמא סיכון להגדלת אי-השוויון.

משני המשחק של ננוע (4) - שימוש מחדש בשטחי חניה ונתיבים

איך צריך להיערך למיצוי הפוטנציאל של שטחי חניה ונתיבים, עם חדירתן של טכנולוגיות תחבורה שיתופית ואוטונומית?

משני המשחק של 'ננוע' (2) - אזור תנועה חכמה

אזורי תנועה חכמה יהוו את החלוץ המוביל של השינוי התחבורתי בערים שונות - וכך נקדם אותם

מודל ננוע - הרצאת המבוא

המבוא למודל 'ננוע': המפגש שבין האפשרויות הטכנולוגיות בתחבורה ותנועה, לבין המדיניות העתידית הרצויה

ננוע: תנועה. בעתיד. בקרוב

ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל'ננוע' - פלטפורמה לפיתוח מדיניות תחבורה חכמה בישראל

bottom of page