top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר


יזמים.ות וחברות טכנולוגיה

בתחומי התחבורה, הרגולציה היא קריטית לפיתוח הטכנולוגי: האם התחבורה השיתופית תקודם בעשור הקרוב, או תחכה לעשור הבא? האם התשתיות יתאימו לפיתוח תחבורה זעירה, או ישאירו אותה לא רלוונטית?

כמה שנים ייקח לאפשרויות התחבורה העתידיות להתממש? זה תלוי בממשק שבין הפיתוח הטכנולוגי בעולם הסטרטאפים, לבין האסדרה והתמריצים של קובעי המדיניות. היוזמות והרעיונות המוצעים ב'ננוע' ממפים את עיקרי המאמצים הנדרשים כדי לאפשר לטכנולוגיה וליזמות בתחום התחבורה לשפר את התנועה בישראל.

'ננוע' מציגה בפניכם את יוזמות המדיניות העיקריות הנדרשות למיצוי אפשרויות התחבורה העתידיות בישראל, ולא פחות חשוב מכך – את הקישור שביניהן, ואת התפיסה הרחבה המתאמת בין מאמצים שונים, הנדרשים יחדיו כדי לאפשר לשינוי להתחולל.

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

Image-empty-state_edited.jpg

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

Image-empty-state_edited.jpg

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה בשירותי נסיעות קהילתיים בפריפריה

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

bottom of page