top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

למתכננים.ות ואדריכלים.ות

איך ישפיעו השינויים העתידיים בתחבורה על הערים שלנו? כיצד יתפקד המרחב הציבורי? ואיך כל אלו יתורגמו לתוכניות, לתקני חנייה, להנחיות וכיוצ"ב?

פיתוח אמות מידה מקצועיות היא מטרה חיונית להתמודדות עם השינויים הצפויים לאופן בו הערים שלנו בנויות ולמרחב הציבורי.

'ננוע' מציעה  להיערך לקראת אפשרויות התחבורה העתידית. - גם בפיתוח כלי תכנון עדכניים וגם בהצגת הנימוקים מול התנגדויות לשינוי.

Image-empty-state_edited.jpg

עדכון תקן החנייה הארצי

Image-empty-state_edited.jpg

קידום נתיבי חנייה גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

Image-empty-state_edited.jpg

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

Image-empty-state_edited.jpg

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

bottom of page