top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

לקובעי.ות מדיניות ממשלתית

העתיד כבר כאן: מובילי מדיניות התחבורה בישראל מכירים את תחום התחבורה החכמה ההולך ומתפתח בקצב מהיר. ההיערכות לתחבורה אוטונומית, שיתופית ומקושרת כבר החלה ברוב משרדי הממשלה.

חלק מהכלים הנדרשים למיצוי אפשרויות התחבורה החכמות – כגון MAAS, תמחור נסיעות דינאמי, הסדרת שירות נסיעות שיתופי – כבר נמצאים בפיתוח או בפיילוט.

האתגר העיקרי בעבור קובעי ומעצבי-המדיניות יהיה הסנכרון ויצירת השפה המשותפת: כיצד משרד התחבורה יקדם רפורמות במקביל לשינויים המחויבים להצלחתה במינהל תכנון? כיצד המשרד להגנת הסביבה יפעל כרגולטור, במקביל לתמריצים של משרד הפנים לפיתוח תשתיות נאותות לאחמ"ש ברשויות המקומיות?

'ננוע' מנסה להפגיש את מגוון מובילי המדיניות, ולפתח שפה וחזון משותף סביב אפשרויות התחבורה העתידיות שלנו בישראל. עם שפה משותפת, קל יותר יהיה גם לפעול באופן מסונכרן ומשותף.

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

Image-empty-state_edited.jpg

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

Image-empty-state_edited.jpg

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

Image-empty-state_edited.jpg

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

Image-empty-state_edited.jpg

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

Image-empty-state_edited.jpg

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

Image-empty-state_edited.jpg

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

Image-empty-state_edited.jpg

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

Image-empty-state_edited.jpg

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

Image-empty-state_edited.jpg

קידום נתיבי חנייה גמישים

Image-empty-state_edited.jpg

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

bottom of page