top of page

מפגשי ההשקה הסתיימו. תודה!

מוזמנות/ים להירשם לקראת הפעילות הבאה

מפגשי ההשקה שלנו הסתיימו - הקלטנו את הכל, וניתן לצפות בהרצאות ובדיונים המרתקים שקיימנו בקישור כאן.

אנחנו נערכים כעת לשלב הבא - יצירת סימולציות מדיניות נוספות, וגיבוש צוותי-עבודה בין מקצועיים לפיתוח יוזמות 'ננוע' בפועל. 

במידה ואת.ה בתפקיד הרלוונטי לתחום התחבורה החכמה - בממשלה, רשויות מקומיות, מפעילי תחבורה, חברה ממשלתית או ציבורית וכיו"ב - את.ה מוזמנ.ת להירשם, וברגע שתיפתח סימולציה נוספת - נפנה אליך להרשמה.

בסימולציה, במהלך של 2-3 שעות, אנו מגבשים תרחישים מורכבים לעתיד התחבורתי בישראל ולכניסה של טכנולוגיות חדשניות (או חסימה של טכנולוגיות אחרות...) .

מתוך התרחישים אנו מסמנים מהלכי-מדיניות הנדרשים כיום ובעתיד הקרוב, אשר יכולים להניע מהלכים חיוביים, או למנוע תרחישים שליליים בעתיד - מתוך כוונה ללוות בפועל את הפיתוח של יוזמות ומהלכים אלו. 

אני מעוניינ/ת לקבל עדכון על סימולציית המדיניות הבאה של 'ננוע':
arrow&v

תודה על ההתעניינות. נחזור אליך בהקדם עם כל הפרטים.

bottom of page