top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

״מגדל פיקוח״ לתחבורה יבשתית

העיסוק במידע הוא קריטי בכל הנוגע לתכנון, יישום והפעלה של מערך תחבורה עתידית. אופן איסוף המידע והנגשתו לציבור, דרכי הניהול שלו וצוורת האבטחה הם גורמים מכריעים.


על מנת להתמודד עם סוגיות אלו, מוצע לפעול להקמה של "מגדל הפיקוח" לתחבורה יבשתית. מדובר בקונפסט חדשני שמהווה מסגרת ציבורית לשיתוף והצגת מידע, ולניהול של מערך התנועה בכל כלי-הרכב השיתופיים, תוך קידום מדיניות ציבורית רצויה, באופן שיהיה שקוף ונגיש לכל.


היכולת לנהל ולשתף את המידע התחבורתי תאפשר טיוב מתמיד ופיקוח ציבורי על מערכות התחבורה החכמה. 'מגדל פיקוח' שכזה יאפשר הטמעת המדיניות הרצויה ו"תרגומה" לפעילויות והנחיות כגון העדפת נסיעות מסוימות, מתן הרשאות כניסה לרכבים בעלי מקדמי מילוי גבוהים לנתיבים מועדפים, פינוי נתיבים לטובת רכבי חירום ועוד.


כל מנת לחולל את כל האפשרויות הללו, יש להתחיל, כבר עכשיו, לתכנן ולקדם מספר אמצעי מדיניות שיחוללו את 'מגדל הפיקוח', ובראשם "התאום הדיגיטלי" - העתק ציבורי של כלל המידע התחבורתי. בנוסף, יש לפתח גופי ניהול ובקרת מידע שיהיו אמונים על ביצוע המשימות בתחום זה.


כדי שהמידע יופעל לטובת הכלל, אנו מציעים את היוזמות הבאות: 

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמת גוף לאומי לניהול ובקרת תנועה ומידע – לסינכרון התחבורה המקושרת

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

איסוף מידע בזמן אמת על כלל כלי-הרכב, לשם תיאום ותכלול התנועה

bottom of page