top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

צרו קשר

צעדי הבסיס לקידום תחבורת העתיד

הטכנולוגיה כבר כאן. כדי שנממש את הפוטנציאל שלה וניישם תחבורה אוטונומית, חכמה, מקושרת ושיתופית – ישנם מספר צעדי מדיניות ראשוניים שצריכים להתרחש כבר כיום.


צעדי המדיניות הללו מוכרים יחסית בישראל ובעולם, והטיפול בחלקם אף החל. הם המהווים בסיס להטמעה ברת-קיימא והדרגתית של הטכנולוגיה האוטונומית והשיתופית לעולם התחבורה.


ללא חקיקה ואסדרת תחבורה אוטונומית, הקמת מערכת לתכלול והזמנת נסיעות וטיפול בהיבטי המס והתמחור דינאמי של הנסיעה – המימוש של אפשרויות התחבורה העתידיות עלול להתעכב משמעותית, ופערי הנגישות עלולים לגדול – בין האזורים בהם יתפתחו אמצעי תחבורה חדשניים מכוח ה"שוק", לבין אלו שייתקעו מאחור...


מצאו בתמונה את יוזמות-הבסיס לשינוי התחבורה בישראל: 

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

אחד התנאים להגדלת השימוש בתחבורה השיתופית והציבורית, הוא פיתוח

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

bottom of page