מחקרים ודוגמאות מהעולם

חסר טקסט פסקת הקדמה

 

מדיניות תנועה ותחבורה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Sidewalk Toronto

Sidewalk Toronto
גורם מפרסם:
אתר האינטרנט של מתחם Quayside בטורונטו - תכנית המקודמת ע"י חברת בת של גוגל כוללת מרכיבים של אזור תנועה חכמה.

אתר אינטרנט

מתעדכן

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MAAS

 

MaaS - ניידות כשירות

הוספה לסל

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה
הוספה לסל

Mommy & Me

MaaS Global
גורם מפרסם:

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want 

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה
הוספה לסל

Little League

MaaS Global
גורם מפרסם:

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It's an easy way to keep your customers up to date with what's happening. Want to

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png

חדשנות וטכנולוגיה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png
 

מדיניות ותשתיות חניה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MAAS

 

ניהול, שיתוף והגנת מידע

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png
 

מסחר ולוגיסטיקה 

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MAAS

 

סקירות והשוואות בינלאומיות

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png
 

פרויקטים ו'פיילוטים' לדוגמא

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MAAS

 

יזמות והעולם העסקי

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png
 

עיצוב ותכנון עירוני

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

Parking Management in Seestadt Aspern District, Vienna, Austria

aspern Seestadt (שותפות ציבורית-פרטית בפרויקט לקידום פיתוח עירוני בוינה)
גורם מפרסם:
הרצאה על שכונה מתקדמת בוינה שאחד המאפיינים הבולטים בה היא העדר התלות ברכב פרטי

הרצאה (סרטון)

2018

אנגלית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MAAS

 

השלכות חברתיות-כלכליות

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

As IPO soars, can Uber

MaaS Global
גורם מפרסם:

דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי העוסק בפירוט בפרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" שייצא

אתר אינטרנט

2018

אנגלית, פינית

סוג
שנת פרסום
שפה

מוצרים קשורים

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת-תמחור־נסיעות-דינאמי.png