top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החניה הארצי כך שיאפשר גמישות במעבר לתחבורה חכמה

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

איסוף מידע בזמן אמת על כלל כלי-הרכב, לשם תיאום ותכלול התנועה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

תמ"א המסדירה את האפשרויות לשינוי יעוד בחניונים ברמה העירונית

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה בפתרונות "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ובפרט בפריפריות

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

תכנית מקומית שתעניק לרשויות מקומיות כלים ליישום אזור תנועה חכמה

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש

קידום נתיבי חנייה גמישים

קידום נתיבי חנייה גמישים

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם

צרו קשר

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

העיר הקטנה

הערים הקטנות, הבנויות בצפיפות בינונית ונמוכה, מאופיינות בתנועה דלילה במשך כל שעות היום. בגלל המרחק ממרכזי אוכלוסיה ובגלל הצפיפות הנמוכה, השירות בתחבורה הציבורית אינו יכול להיות תמיד מיטבי, ורוב התנועה מבוצעות ברכב פרטי.


הגברת הקישוריות אל תחנות אמצעי תחבורה להסעת המונים ולמוקדי-תעסוקה, באמצעות שירות נסיעות שיתופי  ושילוב של תחבורה זעירה בתוך הערים - תאפשר ניהול יותר יעיל ומקיים של התנועה.


אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בערים הקטנות הוא בתשומת-הלב אליהן - לרוב המיקוד של חברות עסקיות ושל המדינה מצוי בערים הגדולות והבינוניות.


דווקא הערים הקטנות מהוות גם הזדמנות - להיות בסיס לפיילוט חדשני, לקידום תחבורה זעירה במרחקים הקצרים הפנימיים, בהטמעת אפליקציות ומערכות חדשניות בעלויות נמוכות.


איך יראה שירות הנסיעות בעיר הקטנה: בערים קטנות יש הזדמנות לנסיעות מהירות, וליצירת נגישות גבוהה בעלויות נמוכות. צי רכבים קטן יכול לספק עיר שלמה, והפוטנציאל טמון בקישוריות עם תחבורה זעירה ב-1 ק"מ האחרון. במסלולים קצרים, התפוסה יכולה להיות בינונית-גבוהה ולכן הסובסידיה בינונית-נמוכה.


הנה כמה מיוזמות 'ננוע' שיתמכו בכך:

bottom of page