top of page

   היוזמות נוספו בהצלחה   

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החניה הארצי כך שיאפשר גמישות במעבר לתחבורה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

אחד התנאים להגדלת השימוש בתחבורה השיתופית והציבורית, הוא פיתוח

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

תמ"א המסדירה את האפשרויות לשינוי יעוד בחניונים ברמה העירונית

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה בפתרונות "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ובפרט בפריפריות

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

התאמת אזורים עירוניים למסחר וללוגיסטיקה באמצעות תחבורה חכמה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

יישום נכון והדרגתי של טכנולוגיות התחבורה האוטונומיות והשיתופיות דורש

צרו קשר

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

לב המטרופולין

לב המטרופולין מאופיין בצפיפות גבוהה, בגודש תחבורתי: בנסיעות רבות למרחקים קצרים בתוך המרחב וגם . בנסיעות בין-עירוניות מהפרברים או ערים אחרות ובחזרה, רוב  שעות ביממה.

למרות שלב המטרופולין הוא גם האזור המרושת בצורה המיטבית ביותר בתחבורה ציבורית מסורתית - הוא גם שסובל הכי הרבה מהפקקים והעומס.


לכן, קיים צורך הולך וגובר ביצירת פתרונות תחבורתיים נוספים: תחבורה שיתופית, מקושרת (ואוטונומית), יכולה לאפשר תנועה יעילה, מרווחת, חסכונית וסביבתית יותר, ולשפר לאין-ערוך את רווחת התושבים.


איך יראה שירות הנסיעות השיתופיות בעיר הגדולה: תחבורה ציבורית מגוונת ואינטנסיבית, כאשר הטכנולוגיה מאפשרת ניצולת גבוהה ומינימום נסיעות ריקות; צי רכבים גדול בקיבולת משתנה על רשת צירי ביקוש צפופים; מסלולים קצרים ויעילים; שירות איכותי ותחרות לרכב הפרטי; רישות עם כלי-רכב זעירים ועם רכבות; רווחיות גבוהה וסובסידיה נמוכה.


מה יקדם את אפשרויות התחבורה העתידיות במרכזי הערים הגדולות? מה יהפוך אותם לאטרקטיביים יותר? הנה היוזמות המרכזיות של 'ננוע' שיכולות לסייע בכך

bottom of page