צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

על מה מדובר?

ככל ששירותי התחבורה החדשים יהפכו שכיחים כך עלולה להיפגע יעילותם של שירותי תחבורה ציבורית מסורתיים ושל הסדרי תנועה קיימים. במקרים בהם השירות החדש יהיה יעיל יותר- החלפת שירות ציבורי מסורתי בחדש תהיה מבורכת. לעומת זאת, כאשר, לדוגמא, שירות שיתופי עם קיבולת קטנה יותר מאוטובוסים מתחרים בקווים מסורתיים  בצירים שיש בהם ביקושים גבוהים לנסיעות נדרשת התערבות תכנונית.


על כן, יש להיערך מבעוד מועד, ולפתח "אמות מידה" מעודכנות לניהול התנועה - לתקופת השינוי ההדרגתי, ולאחריה לעידן התחבורה החדשה. אמות מידה אלו יגדירו את דרכי הפעולה המיטביות לשילובם של אמצעי התחבורה החדשנים.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לגבש את אמות המידה תוך שקיפות ציבורית מלאה על מנת לחשוף בפני הציבור את השיקולים להחלטות השונות.

  • יש לתת את הדעת דיון בנוגע לסמכויות של הרשות המקומית בקביעת מדיניות התנועה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • אמצעי נסיעות חדשים עלולים לגרום לפגיעה ביעילות התחבורה הציבורית המסורתית גם במקומות שיש לה יתרון.

  • מחסור בתיעדוף חכם של פעילות אמצעי התחבורה החדשים יביא לפגיעה בהולכי הרגל ומשתמשי התחבורה הזעירה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר קצר הבוחן את השפעת מדיניות החנייה המגבילה של העיר פרייבורג כמעודדת הליכתיות ושימוש באופניים ותחבורה ציבורית