צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

על מה מדובר?

כיצד מתכננים ומעצבים חדרי כושר או מחסנים בחניונים? ומהם השינויים שיש לעשות בתכנון הרחובות על מנת להתאים אותם לאפשרויות החדשות של התחבורה העתידית?

על אף שמדובר בנושא מוכר בשיח המקצועי, מתכננים, אדריכלים ורשויות מקומיות אינם חשופים לידע מעשי, מאורגן ומונגש, לתכנון ועיצוב רחובות וחניונים בעידן התחבורה העתידית. 


פיתוח סוגי ידע אלו הוא צעד חיוני, ולכן מוצע לגבש כבר כעת מדריך לתכנון רחובות ושינוי חניונים אשר יעניק כלים הן לרשויות והן למתכננים ולאדריכלים לעיצוב מחדש של המרחב, בהתאם לשינויים המתקרבים.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו מגוונים מספיק בכדי להיות שימושים עבור כלל הרשויות המקומיות, תוך עמידה על ההבדלים ביניהן.

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו גימשים מספיק על מנת שניתן יהיה לעדכנם באופן תדיר, בהתאם לשינויים הטכנולוגיים המהירים והלא צפויים.

  • בעת גיבוש  המדריכים יש לתת את הדעת למגמות עירוניות חשובות כגון התחדשות עירונית, ציפוף וכיוצ"ב.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בידע עלול להוביל לעיכוב בתכנון תשתיות מותאמות, לאובדן הזדמנויות לייעול השימוש בקרקע ולחוסר אפשרות לניצול הזדמנויות מרחביות חדשות שנפתחות בשל פינוי שטחי חניה.

  • היעדר מדריך ושפה משותפת, עלול לגרום למדיניות נקודתית ולא מספקת או צעדים הסותרים זה את זה מגורמי-ממשל שונים.

  • תכנון שכונות או מתחמים חדשים המתוכננים לפי אמות מידה ותפיסות של תחבורה מסורתית, ייקשו עוד יותר על כניסת הטכנולוגיה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים