top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

על מה מדובר?

כיצד מתכננים ומעצבים חדרי כושר או מחסנים בחניונים? ומהם השינויים שיש לעשות בתכנון הרחובות על מנת להתאים אותם לאפשרויות החדשות של התחבורה העתידית?

על אף שמדובר בנושא מוכר בשיח המקצועי, מתכננים, אדריכלים ורשויות מקומיות אינם חשופים לידע מעשי, מאורגן ומונגש, לתכנון ועיצוב רחובות וחניונים בעידן התחבורה העתידית. 


פיתוח סוגי ידע אלו הוא צעד חיוני, ולכן מוצע לגבש כבר כעת מדריך לתכנון רחובות ושינוי חניונים אשר יעניק כלים הן לרשויות והן למתכננים ולאדריכלים לעיצוב מחדש של המרחב, בהתאם לשינויים המתקרבים.

המשך קריאה >>

כניסתן של טכנולוגיות תחבורה חדשות צפוי לשנות באופן משמעותי את המרחב הציבורי כפי שאנו מכירים אותו. שינויים אלו באים לידי ביטוי בראש ובראשונה  בשלל הזדמנויות חדשות בפיתוח ושדרוג של תשתית הדרכים והמרחב הציבורי, בשל צמצום כמות הרכבים הצפויה.


כך למשל, ניתן יהיה להקצות שטחים רבים יותר עבור שבילי הליכה ותחבורה זעירה, להסב חניונים לטובת שימושים אחרים, ולשלב   תשתיות חדשות (כגון תחנות איסוף משלוחים, מרכזי לוגיסטיקה קטנים, חיישנים ותשתיות טכנולוגיות נוספות) במרחב העירוני.


מדריך מקצועי לתכנון חתכי רחובות וחניונים מוצע על מנת להעניק למתכננים, לאדריכלים ולבעלי תפקידים נוספים כלים, ידע ואמות מידה מקצועיים לתכנון ועיצוב המרחב, כך שיוכל להכיל ולהטמיע את השינויים ולנצל את האפשרויות החדשות של התחבורה העתידית,  באופן שיהלום את האינטרס הציבורי.


המדריך יתייחס לשלל המרכיבים הצפויים להשתנות באופיים של החניונים והרחובות, ומהם צעדי המדיניות שיש לעשות, עכשיו ובהמשך, על מנת להיות מוכנים אליהם בזמן.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו מגוונים מספיק בכדי להיות שימושים עבור כלל הרשויות המקומיות, תוך עמידה על ההבדלים ביניהן.

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו גימשים מספיק על מנת שניתן יהיה לעדכנם באופן תדיר, בהתאם לשינויים הטכנולוגיים המהירים והלא צפויים.

  • בעת גיבוש  המדריכים יש לתת את הדעת למגמות עירוניות חשובות כגון התחדשות עירונית, ציפוף וכיוצ"ב.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בידע עלול להוביל לעיכוב בתכנון תשתיות מותאמות, לאובדן הזדמנויות לייעול השימוש בקרקע ולחוסר אפשרות לניצול הזדמנויות מרחביות חדשות שנפתחות בשל פינוי שטחי חניה.

  • היעדר מדריך ושפה משותפת, עלול לגרום למדיניות נקודתית ולא מספקת או צעדים הסותרים זה את זה מגורמי-ממשל שונים.

  • תכנון שכונות או מתחמים חדשים המתוכננים לפי אמות מידה ותפיסות של תחבורה מסורתית, ייקשו עוד יותר על כניסת הטכנולוגיה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page