היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

על מה מדובר?

כיצד מתכננים ומעצבים חדרי כושר או מחסנים בחניונים? ומהם השינויים שיש לעשות בתכנון הרחובות על מנת להתאים אותם לאפשרויות החדשות של התחבורה העתידית?

על אף שמדובר בנושא מוכר בשיח המקצועי, מתכננים, אדריכלים ורשויות מקומיות אינם חשופים לידע מעשי, מאורגן ומונגש, לתכנון ועיצוב רחובות וחניונים בעידן התחבורה העתידית. 


פיתוח סוגי ידע אלו הוא צעד חיוני, ולכן מוצע לגבש כבר כעת מדריך לתכנון רחובות ושינוי חניונים אשר יעניק כלים הן לרשויות והן למתכננים ולאדריכלים לעיצוב מחדש של המרחב, בהתאם לשינויים המתקרבים.

המשך קריאה >>

כניסתן של טכנולוגיות תחבורה חדשות צפוי לשנות באופן משמעותי את המרחב הציבורי כפי שאנו מכירים אותו. שינויים אלו באים לידי ביטוי בראש ובראשונה  בשלל הזדמנויות חדשות בפיתוח ושדרוג של תשתית הדרכים והמרחב הציבורי, בשל צמצום כמות הרכבים הצפויה.


כך למשל, ניתן יהיה להקצות שטחים רבים יותר עבור שבילי הליכה ותחבורה זעירה, להסב חניונים לטובת שימושים אחרים, ולשלב   תשתיות חדשות (כגון תחנות איסוף משלוחים, מרכזי לוגיסטיקה קטנים, חיישנים ותשתיות טכנולוגיות נוספות) במרחב העירוני.


מדריך מקצועי לתכנון חתכי רחובות וחניונים מוצע על מנת להעניק למתכננים, לאדריכלים ולבעלי תפקידים נוספים כלים, ידע ואמות מידה מקצועיים לתכנון ועיצוב המרחב, כך שיוכל להכיל ולהטמיע את השינויים ולנצל את האפשרויות החדשות של התחבורה העתידית,  באופן שיהלום את האינטרס הציבורי.


המדריך יתייחס לשלל המרכיבים הצפויים להשתנות באופיים של החניונים והרחובות, ומהם צעדי המדיניות שיש לעשות, עכשיו ובהמשך, על מנת להיות מוכנים אליהם בזמן.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו מגוונים מספיק בכדי להיות שימושים עבור כלל הרשויות המקומיות, תוך עמידה על ההבדלים ביניהן.

  • יש לשים לב שהמדריכים יהיו גימשים מספיק על מנת שניתן יהיה לעדכנם באופן תדיר, בהתאם לשינויים הטכנולוגיים המהירים והלא צפויים.

  • בעת גיבוש  המדריכים יש לתת את הדעת למגמות עירוניות חשובות כגון התחדשות עירונית, ציפוף וכיוצ"ב.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בידע עלול להוביל לעיכוב בתכנון תשתיות מותאמות, לאובדן הזדמנויות לייעול השימוש בקרקע ולחוסר אפשרות לניצול הזדמנויות מרחביות חדשות שנפתחות בשל פינוי שטחי חניה.

  • היעדר מדריך ושפה משותפת, עלול לגרום למדיניות נקודתית ולא מספקת או צעדים הסותרים זה את זה מגורמי-ממשל שונים.

  • תכנון שכונות או מתחמים חדשים המתוכננים לפי אמות מידה ותפיסות של תחבורה מסורתית, ייקשו עוד יותר על כניסת הטכנולוגיה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים