top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

על מה מדובר?

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו. כדי להתכונן לשינוי הצפוי, הצעד הראשון וההכרחי שנדרש הוא גיבוש חבילת חקיקה שתאפשר ותסדיר את הנסיעה האוטונומית במגוון היבטים כגון: בטיחות, תעבורה, תחומי האחריות הפלילית, ניהול והגנה על מידע, התנהלות במרחב הציבורי ועוד

המשך קריאה >>

מה הם חוקי התעבורה החלים על הרכבים האוטונומיים? מי נושא באשמה במקרה של פגיעה ברכוש או בנפש כתוצאה מתאונה בה מעורבים רכבים אלה? מהם הסטנדרטים המינימליים לאבטחת מידע  שיש לקבוע על מנת להימנע ממתקפת סייבר? אילו קבוצות אוכלוסייה יהנו ראשונים ן מתחבורה אוטונומית – הציבור הרחב המשתמש בתחבורה ציבורית, או בעלי האמצעים המחזיקים ברכבי יוקרה פרטיים?


סוגיות אלה מורכבות מאוד, בהיבט המשפטי, בהיבט האתי-מוסרי ובהיבט של יישום מדיניות, ודורשות תהליך ליבון ופיתוח ארוך ומעמיק בהתאם.

על אף שקיים דיון ער בשאלה מתי הרכבים האוטונומיים יכנסו לחיינו באופן נרחב, רבים גורסים כי תוך 10-15 שנים, התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו, ואפשר שתהיה נוכחת בהם עוד קודם לכן.


השלב הראשון וההכרחי, הנדרש על מנת להתמודד עם השינוי הצפוי, הוא קידום רגולציה המסדירה את הנסיעה האוטונומית, במגוון של היבטים חיונים שתוארו ועיקרם התאמת דיני תעבורה, קביעת תחומי האחריות האחריות הפלילית, וטיפול בסוגיות אבטחת המידע, ונושאים נוספים נדרשים (למשל - ביטוח רכב).


חקיקה שתחל כבר ב-2020 (טיוטה ראשונית כבר מקודמת בין משרדי הממשלה), תסדיר בעשור הקרוב את כניסתה ההדרגתית של הנסיעה האוטונומית (והאוטונומית-חלקית) לצד הרכבים הרגילים, כאשר ההתמקדות תחילה תהיה בקידום תחבורה אוטונומית שיתופית וציבורית ובעיקר לצורכי הובלה ושינוע.


זוהי חקיקה שיכולה וצריכה להתפתח לצד הטכנולוגיה, ולא אחריה.

קידום הרגולציה, כבר עכשיו, יאפשר הכנה טובה יותר של כלל גופי המדיניות הרלוונטיים לשינוי הצפוי בעולם התחבורה, ודאות והכוונה לשוק הפרטי העוסק בתחבורה אוטונומית ומיצוי היתרונות הטכנולוגיים של תחבורה זאת כתחבורה מקיימת.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • הניסיון הרגולטורי בעולם לעיצוב מדיניות בתחום זה הוא מועט, אך צפוי לגדול ככל שיעבור הזמן.

  • סביר להניח כי החקיקה הראשונית לא תכיל את כלל המרכיבים הנדרשים להתפתחות הטכנולוגית, ולכן יש להתחיל את תהליך החקיקה ועיצוב התקנות עכשיו  - ולעדכן ולתקן לאורך השנים.

  • תיתכן רגולציה שדווקא תפגע בהטמעת טכנולוגיות הנדרשות לקידום תחבורה אוטונומית – יש להיות ערים לכך ולהיזהר מיצירה של עיוותי-שוק. מטרת החקיקה צריכה לקדם את התחבורה האוטונומית בצורה מושכלת והדרגתית, על ידי הסרת החסמים המונעים שימוש ציבורי ונרחב בה.

  • יש לקבוע תנאים וסייגים להפעלת רכבים אוטונומיים פרטיים, כדי שהללו לא יפגעו בתחבורה הציבורית והשיתופית, ולהסדיר את ויחסי הגומלין של הנסיעה הפרטית עם כלל האמצעים ושירותי התחבורה הקיימים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא חקיקה מתאימה, האפשרות לשימוש בתחבורה אוטונומית עלולה להיבלם, ובכך לפגוע בתועלות הציבוריות הזמינות מהטמעתה.

  • קביעת 'עובדות בשטח' על ידי גורמים בשוק המעוניינים לקדם שימוש ברכבים אוטונומיים עלולה ליצור גם תופעות שליליות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ;

  • אובדן /דחיה של  חברות המעונינות לפרוס בארץ אמצעים שירותים או תשתיות המבוססים על רכבים אוטונומיים.

  • הפעלת הטכנולוגיה לפני קידום מהלכי חקיקה עלולה לייצר מצב בו תהליכי הרגולציה ייעשו בדוחק ובמהירות וללא תשומת לב, באופן שלא יהיה בהלימה עם האינטרס הציבורי.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page