צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

האצת חקיקה להסדרת הנסיעה האוטונומית

על מה מדובר?

בשנים הקרובות התחבורה האוטונומית תהפוך לחלק בלתי נפרד מחיינו. כדי להתכונן לשינוי הצפוי, הצעד הראשון וההכרחי שנדרש הוא גיבוש חבילת חקיקה שתאפשר ותסדיר את הנסיעה האוטונומית במגוון היבטים כגון: בטיחות, תעבורה, תחומי האחריות הפלילית, ניהול והגנה על מידע, התנהלות במרחב הציבורי ועוד

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • הניסיון הרגולטורי בעולם לעיצוב מדיניות בתחום זה הוא מועט, אך צפוי לגדול ככל שיעבור הזמן.

  • סביר להניח כי החקיקה הראשונית לא תכיל את כלל המרכיבים הנדרשים להתפתחות הטכנולוגית, ולכן יש להתחיל את תהליך החקיקה ועיצוב התקנות עכשיו  - ולעדכן ולתקן לאורך השנים.

  • תיתכן רגולציה שדווקא תפגע בהטמעת טכנולוגיות הנדרשות לקידום תחבורה אוטונומית – יש להיות ערים לכך ולהיזהר מיצירה של עיוותי-שוק. מטרת החקיקה צריכה לקדם את התחבורה האוטונומית בצורה מושכלת והדרגתית, על ידי הסרת החסמים המונעים שימוש ציבורי ונרחב בה.

  • יש לקבוע תנאים וסייגים להפעלת רכבים אוטונומיים פרטיים, כדי שהללו לא יפגעו בתחבורה הציבורית והשיתופית, ולהסדיר את ויחסי הגומלין של הנסיעה הפרטית עם כלל האמצעים ושירותי התחבורה הקיימים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא חקיקה מתאימה, האפשרות לשימוש בתחבורה אוטונומית עלולה להיבלם, ובכך לפגוע בתועלות הציבוריות הזמינות מהטמעתה.

  • קביעת 'עובדות בשטח' על ידי גורמים בשוק המעוניינים לקדם שימוש ברכבים אוטונומיים עלולה ליצור גם תופעות שליליות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ;

  • אובדן /דחיה של  חברות המעונינות לפרוס בארץ אמצעים שירותים או תשתיות המבוססים על רכבים אוטונומיים.

  • הפעלת הטכנולוגיה לפני קידום מהלכי חקיקה עלולה לייצר מצב בו תהליכי הרגולציה ייעשו בדוחק ובמהירות וללא תשומת לב, באופן שלא יהיה בהלימה עם האינטרס הציבורי.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים