צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

על מה מדובר?

תנועה לוגיסטית מוגברת אינה רק אתגר שבא לידי ביטוי בגודש ברחובות, אלא משליך גם על תפקוד המרחב הציבורי. ריכוז ותכלול דינמי של תנועות לוגיסטיות, תוך הסתמכות על כלי-תחבורה קטנים וקלים לפיזור משלוחים בעיר ובחינת  האפשרויות לתנועה לוגיסטית- אוטונומית עשויים לא רק לייעל מאוד את הלוגיסטיקה בעיר אלא גם לשפר את איכות המרחב. פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת יאפשר להדגים את האפשרויות המשולבות החדשות לתכנון עירוני, תחבורה ולוגיסטיקה.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לפתח הגנה על עסקים מקומיים וקטנים, ולפתח יכולותיהם בעולם המסחר החדש שנוצר.

  • יש לוודא שלא תהיה פגיעה בבטיחות וברווחת הולכי הרגל ורוכבי האופניים כתוצאה מתנועת כלים לוגיסטיים ככלל ואוטונומיים בפרט.

  • התנהגות משתמשים ועוברים ושבים בקרבת כלי-רכב אוטונומי יעודי ללוגיסטיקה דורשת למידה, פיתוח הרגלים וכללים ותהליך הטמעה ו'התרגלות' בקרב הציבור.

  • יש לוודא שלא יוקצו משאבים ציבוריים (שטח והשקעות בפיתוח) לתועלת הון פרטי-מסחרי באופן שאינו תואם את האינטרס הציבורי, תוך שמירה על כללי המינהל התקין.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • האפשרות לפריסה של אמצעים לוגיסטיים חדשים תואט או תבלם ובה בעת לא נתאים את תכנון המרחב העירוני הבנוי והפתוח הן לשינויים נדרשים בתשתית והן לניצול ההזדמנויות לשיפור איכותו.

  • הפעלה של אמצעים חדשים ושיטות חדשניות יעשה במסגרת יוזמות חלקיות ומקומיות- באופן מפוזר, מייצר פערים ושאינו מתוכלל.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים