top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

על מה מדובר?

תנועה לוגיסטית מוגברת אינה רק אתגר שבא לידי ביטוי בגודש ברחובות, אלא משליך גם על תפקוד המרחב הציבורי. ריכוז ותכלול דינמי של תנועות לוגיסטיות, תוך הסתמכות על כלי-תחבורה קטנים וקלים לפיזור משלוחים בעיר ובחינת  האפשרויות לתנועה לוגיסטית- אוטונומית עשויים לא רק לייעל מאוד את הלוגיסטיקה בעיר אלא גם לשפר את איכות המרחב. פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת יאפשר להדגים את האפשרויות המשולבות החדשות לתכנון עירוני, תחבורה ולוגיסטיקה.

המשך קריאה >>

התלות הגוברת של הערים והישובים בשירותים לוגיסטיים (הובלות, משלוחים וכו', וכתוצאה מכך באחסנה) מעמידה אתגרים, אך גם הזדמנויות תחבורתיות. 

הגידול בתנועות לוגיסטיות, ארוכות וקצרות, לעיתים עד בית הלקוח (בדרך כלל בשל מסחר מקוון) מעמיסה ומפריעה למרחב הציבורי העירוני (עומסי תנועה, חסימת מדרכות על ידי משאיות חלוקה וכיוצ"ב). 


עם זאת,  האוטומציה של הנסיעות, תכלולן באופן מאורגן והאפשרות להתאמת כלי רכב יעודיים לוגיסטיים עשויים להביא לייעול משמעותי של תנועות לוגיסטיות בעיר ובכלל. 


פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת עשוי להוות דוגמא להתמודדות עם האתגרים הגוברים ובעיקר לניצול ההזדמנויות הטכנולוגיות התחבורתיות החדשות- לא רק לייעול התנועה- אלא גם לשיפור איכות המרחב הציבורי.


מה יכול לכלול אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת?

 • מרלו"ג אזורי (לשכונה/רובע או לעיר כולה- תלוי בגודלה), המתוכנן בין היתר כאתר להחלפת מטענים מאמצעים לתנועות ארוכות טווח לאמצעי הובלה עירוניים קצרי טווח קטנים וקלים.

 • מדיניות מקומית העוסקת בהגבלת זמני חלוקת משלוחים, מדיניות תמיכה ו/או העדפה של עסקים קטנים ומקומיים ועוד.

 • מערך אזורים מוגדרים (ברמת הרחוב, הבלוק או הבניין לפי התכנון והתנאים במקום) לפריקת משלוחים, תוך בחינת אפשרות לשינוי דינמי בתפקיד של אזורים אלה למשל לפי שעות היום.

 • תוואים מותרים לתנועת משלוחים ובעיקר לכלי רכב יעודיים לתנועות לוגיסטיות בתוך העיר (כולל תוואים אנכיים ואוויריים). כללים לתנועת כלי רכב לוגיסטיים בתוואים השונים בהתאם לתנאים המשתנים (מגודש ועד תנועת ילדים לבתי ספר), ואמצעים להפעלת הכללים בזמן אמת ואופן דינמי.

 • תוואים וכללים להפעלה (גם אם במסגרת ניסוי) של כלים אוטונומיים יעודים להובלת משלוחים לרבות כללים בנוגע: לתנועה במרחב שיש בו תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים, לכניסה למגרש/בניין פרטי ולאזורים מתאימים לפריקה/טעינה.

 • התאמות נדרשות בתשתית הרחוב ובמידת הצורך בתכנון מבנים (כמו בתכנון מבואות).

 • בחינת אפשרות ליצירת זיקה בין מערכת ההזדמנות לתנועות לוגיסטיות לבין מערכת MAAS רב אמצעית

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

 • יש לפתח הגנה על עסקים מקומיים וקטנים, ולפתח יכולותיהם בעולם המסחר החדש שנוצר.

 • יש לוודא שלא תהיה פגיעה בבטיחות וברווחת הולכי הרגל ורוכבי האופניים כתוצאה מתנועת כלים לוגיסטיים ככלל ואוטונומיים בפרט.

 • התנהגות משתמשים ועוברים ושבים בקרבת כלי-רכב אוטונומי יעודי ללוגיסטיקה דורשת למידה, פיתוח הרגלים וכללים ותהליך הטמעה ו'התרגלות' בקרב הציבור.

 • יש לוודא שלא יוקצו משאבים ציבוריים (שטח והשקעות בפיתוח) לתועלת הון פרטי-מסחרי באופן שאינו תואם את האינטרס הציבורי, תוך שמירה על כללי המינהל התקין.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

 • האפשרות לפריסה של אמצעים לוגיסטיים חדשים תואט או תבלם ובה בעת לא נתאים את תכנון המרחב העירוני הבנוי והפתוח הן לשינויים נדרשים בתשתית והן לניצול ההזדמנויות לשיפור איכותו.

 • הפעלה של אמצעים חדשים ושיטות חדשניות יעשה במסגרת יוזמות חלקיות ומקומיות- באופן מפוזר, מייצר פערים ושאינו מתוכלל.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page