צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

על מה מדובר?

כדי להביא למיצוי מירבי של אפשרויות התחבורה חדשות מחד, והרחבת חופש הבחירה של הפרט לקבלת החלטות שהן לא רק יעילות יותר אלא גם ערכיות יותר מנגד, נדרש לשכלל את האוריינות התחבורתית של הנוסעים.


על כן, יש לקדם תכניות לאורינות תחבורתית, המיועדות לכל גיל:

בבית הספר יילמדו בין היתר על הקשר בין ערכים של קיימות ושוויון חברתי ובין בחירות תחבורתיות, על הרווח וההפסד שבין בחירות אלו, השיקולים לבחירה נבונה באמצעי נסיעה, ועל הפעלה חכמה של אמצעי MaaS.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש להיזהר מהכללת תכנים פרטיים במסגרת תכנית ציבורית ומקידום מכירות ישיר או עקיף לשירותי תחבורה לפי זהות המפעיל

  • קצב השינויים בתחום יכול לחייב עדכון תדיר יחסית של תכניות ההכשרה והתכניות החינוכיות.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עלולים להיווצר פערים בין סוגי אוכלוסיות שונים בכל הנוגע לאפשרויות למיצוי האפשרויות בתחבורה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר המציג את הקונפליקט של אובר עם עיריית לוס אנג'לס בכל הנוגע לתפיסה ולהנחיות לניהול מידע על נסיעות בעיר