היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

על מה מדובר?

למערכת מורכבת כמו "מגדל הפיקוח" לתחבורה יבשתית חייב להיות גוף שיתמחה בתפעולה וניהולה.

לכן, יש לקדם, כבר עכשיו, הקמה של גוף לאומי לניהול ובקרת תנועה ומידע, אשר תהיה לו הסמכות לניהול מערך התנועות, קביעה ועיצוב מדיניות והסדרת המידע והמערכות הדיגיטליות.

המשך קריאה >>

רעיון "מגדל הפיקוח" יאפשר שיפור משמעותי בחווית הנסיעות, ביעילותן וכפועל יוצא - יסייע ליצירת מרחב ציבורי איכותי. הניהול והתפעול של מערכים אלו מורכבים ודורשים קשב ומקצועיות ייחודית וייעודית. 

לכן, מוצע, להקים גוף לאומי לניהול ובקרת תנועה ומידע.


גוף זה יכול להיות מנהלת, יחידה או אגף, נפרד או סמוך למשרדי הממשלה הרלוונטיים (תחבורה, אוצר), אשר כולל בתוכו מגוון של בעלי עניין ממשרדים ותחומים אחרים.

בין היתר, תפקידיו של גוף זה יהיו:

  • ניהול התנועה בזמן אמת לפי מדיניות שתקבע מראש. הניהול יתבצע על בסיס הפלטפורמה של התיאום הדיגיטלי למידע תחבורתי ובאמצעות "מגדל הפיקוח היבשתי";

  • קבלת החלטות, בזמן אמת, על שינויים בתנועה בתגובה לאירועים מיוחדים (כגון תאונות דרכים או אירועים ביטחוניים);

  • קיום קשר רציף עם כלל הגופים המעבירים ומזינים מידע למערכת  (כגון מפעילי שירותי נסיעות שיתופיים) ותכלול מידע זה;

  • קביעה ואכיפה של סטנדרטים לאיסוף (כולל אופן ההעברה), ניהול, שמירה והגנה על המידע;

  • גיבוש מדיניות בתחום ניהול התנועה, בשיתוף גורמים נוספים;

  • קידום מחקר בתחום ניהול התנועה החכמה;

  • אחריות על הקשר עם הציבור. כתובת לתלונות והשגות בנושאים שונים, כגון שיתוף מידע, פגיעה בזכויות מסחריות וניהול תנועות.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

חלק מהתחומים הקשורים לפעולות אכיפה מצויים באחריות חלקית של גופים אחרים כמו משטרת ישראל.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא גוף מנהל לאומי, יהיה קשה ליישם את תפיסת  'מגדל הפיקוח היבשתי', או שהיישום שלו יהיה נקודתי, או עלול להיות פוגעני בשל חוסר פיקוח ושקיפות.

  • מחסור במסגרת ארגונית אשר נתונה לפיקוח ציבורי, תצמצם את יכולת האזרחים להביע עמדה על ניהול המידע התחבורתי שלהם, ועל ההשלכות של עידן המידע בתחבורה.

  • העדר גוף הקובע את מדיניות התחבורה עלול לייצר הרבה "תחומים אפורים" להתנהלות של מפעילי תחבורה ולאפשר להם לפעול באופן שלא רואה את בהכרח את האינטרס הציבורי כנגד עיניו.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מחקר סקירה שהוכן עבור הפרלמנט האירופי הסוקר את סוגי המכוניות האוטנומיות, טכנולוגיות שונות ואת מגוון התועלות שהן יכולות להוביל

מאמר דעה הסוקר את הפעילות של הלנסינקי לקידום הקונספט של "ניידות כישרות" ומנסה לבחון האם באמת מדובר בהצלחה גדולה.