צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

על מה מדובר?

למערכת מורכבת כמו "מגדל הפיקוח" לתחבורה יבשתית חייב להיות גוף שיתמחה בתפעולה וניהולה.

לכן, יש לקדם, כבר עכשיו, הקמה של גוף לאומי לניהול ובקרת תנועה ומידע, אשר תהיה לו הסמכות לניהול מערך התנועות, קביעה ועיצוב מדיניות והסדרת המידע והמערכות הדיגיטליות.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

חלק מהתחומים הקשורים לפעולות אכיפה מצויים באחריות חלקית של גופים אחרים כמו משטרת ישראל.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא גוף מנהל לאומי, יהיה קשה ליישם את תפיסת  'מגדל הפיקוח היבשתי', או שהיישום שלו יהיה נקודתי, או עלול להיות פוגעני בשל חוסר פיקוח ושקיפות.

  • מחסור במסגרת ארגונית אשר נתונה לפיקוח ציבורי, תצמצם את יכולת האזרחים להביע עמדה על ניהול המידע התחבורתי שלהם, ועל ההשלכות של עידן המידע בתחבורה.

  • העדר גוף הקובע את מדיניות התחבורה עלול לייצר הרבה "תחומים אפורים" להתנהלות של מפעילי תחבורה ולאפשר להם לפעול באופן שלא רואה את בהכרח את האינטרס הציבורי כנגד עיניו.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מחקר סקירה שהוכן עבור הפרלמנט האירופי הסוקר את סוגי המכוניות האוטנומיות, טכנולוגיות שונות ואת מגוון התועלות שהן יכולות להוביל

מאמר דעה הסוקר את הפעילות של הלנסינקי לקידום הקונספט של "ניידות כישרות" ומנסה לבחון האם באמת מדובר בהצלחה גדולה.