היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

תכנית אב לאזורי תנועה חכמה

על מה מדובר?

יישום נכון והדרגתי של טכנולוגיות התחבורה האוטונומיות והשיתופיות דורש תכנון מקיף, יצירת סדר עדיפויות וזיהוי האזורים בהם רצוי וניתן להתניע את השינוי. על כן, יש צורך בגיבוש תכנית אב (ברמה ארצית)שתגדיר ותאתר את האזורים בהם מומלץ להתחיל ליישם פתרונות של תחבורה חכמה -  אוטונומית, שיתופית ומקושרת.

המשך קריאה >>

ידוע לכל, כי יישום של תחבורה חכמה - אוטונומית, חשמלית, מקושרת ושיתופית - בלתי אפשרי בבת-אחת ובאופן מלא בכל רחבי הארץ. הטכנולוגיה, אך בעיקר התשתיות, המרחב הציבורי, מדיניות ומוכנות הציבור עוד לא בשלים דיו למהלך נרחב שכזה.


לאור זאת, מוצע ליצור תכנית אב לאומית, המעגנת סדרי עדיפויות ומאתרת את האזורים העירוניים המתאימים ביותר בהם ניתן להתחיל את השינוי. יש לגבש כבר עכשיו, תכנית אב המתווה את הקריטריונים להגדרה וקביעה של תחומי "אזורי תנועה חכמה" באותם אזורים פוטנציאלים העונים לקריטריונים האלו.


במסגרת זו, יש לפתח כלים ואמות מידה לזיהוי הערך-המוסף של הטמעת התנועה החכמה באזור מסוים, כדי לקבוע את כדאיות ההשקעה הנדרשת בפיתוחו.


איתור האזורים יכול להיעשות,  בין היתר, על סמך צירוף של אמות המידה הבאות:

  • אזורים בהם קיים קושי לספק שירות הולם של תחבורה ציבורית (לדוגמא, אזורים מרוחקים מתחנות רכבת או רק"ל).

  • אזורים הקרובים למרכזים תחבורתיים, אך ההגעה אליהם לא אפשרית או נוחה ללא רכב פרטי.

  • אזורים הסובלים מגודש, בדגש על היציאה והכניסה לאזור.

  • אזורים צפופים, בהם ישנה היתכנות גבוהה ליישום והטמעה של טכנולוגיות חכמות לצד תועלת גבוהה לציבור.

  • אזורים בהם רשת הרחובות אינה מתאימה להפעלה מיטבית של קווי תחבורה ציבורית, בין אם בשל מבנה הרשת (למשל מבנה 'עץ' במקום 'רשת') ובין אם בשל רוחב מוגבל.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • הגדרת 'אזור תנועה חכמה' יכולה למתג מחדש שכונות ואף ערים, אשר ייזמו ויניעו מימוש של תכנית-אב שכזו. שיתוף הפעולה של הרשויות המקומיות הוא קריטי להצלחת תכנית אב שכזו.

  • יש לבחון אפשרות לקבוע "אזורי תנועה חכמה" גם באזורים החוצים גבולות מוניציפליים, על אף האתגרים הכרוכים בניהול משותף

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • תאבד הזדמנות למינוף הזדמנויות חדשות בתחבורה בדיוק היכן שנחוצות ביותר.

  • ללא פרויקטי חלוץ אורבניים מקבלי ההחלטות עלולים לחשוש מיישום רחב של פתרונות חדשים.

  • ללא תכנית-אב מקיפה, רשויות שונות יקדמו יוזמות נקודתיות וחלקיות בתחומי התחבורה העתידית. יישום נקודתי יביא רק לתועלת חלקית, ולא ימחיש את חשיבות החיבוריות בין צעדי מדיניות שונים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים