צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

על מה מדובר?

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם בכוחה לצמצם פערים חברתיים? או שמא היא דווקא תגרום להרחבתם? האם לציבור הנוסעים יש סיבה לחשוש לפרטיותם או אפילו לבטחונם?


על מנת לוודא שלא נתקן נזקים בדיעבד,מוצע לבחון ולנסח מבעוד מועד "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

יש להשקיע רבות באופן הנגשת המידע, על מנת להביא לחלחול ה"רוח" של הקוד האתי בקידום מדיניות ופרויקטים שונים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • היעדר נורמות ברורות לפריסת וניהול השירותים עלולה לייצר פגיעה בזכויות ורווחת הנוסעים כגון: אפליה, הדרה, פגיעה בפרטיות,  פגיעה ביטחון וכו'.

  • הטכנולוגיות החדשות בתחום התחבורה עלולות להיכנס לשוק הישראלי באופן לא-שוויוני, או שאף שמגדיל את אי-השוויון.

  • חוסר אמון בשירותי החבורה עלול לגרום לנוסעים להימנע משימוש בהם ולעודד אותם להמשיך וללהחזיק ברכב פרטי.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר המתמקד בשיקולים האתיים שצריכים להנחות את מתכנני מערכות הבקרה התחבורתית, תוך הצעה לקטלוג ודירוג נסיעות לפי "ציון אתי"