היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

כתיבה ואימוץ של "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה

על מה מדובר?

התחבורה השיתופית (אוטונומית או שאינה אוטונומית) קרובה מתמיד. האם בכוחה לצמצם פערים חברתיים? או שמא היא דווקא תגרום להרחבתם? האם לציבור הנוסעים יש סיבה לחשוש לפרטיותם או אפילו לבטחונם?


על מנת לוודא שלא נתקן נזקים בדיעבד,מוצע לבחון ולנסח מבעוד מועד "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה.

המשך קריאה >>

ככל שהעיסוק באפשרויות התחבורה העתידיות גובר, עולות לא מעט סוגיות אתיות, הדורשות התייחסות מבעוד מועד. 

בין היתר, עולות דילמות בין פרטיות המשתמשים אל מול הצורך באיסוף מידע לצורך שכלול המערכת; נסיעות שיתופיות אל מול ביטחון אישי; שוויון חברתי בנגישות לתחבורה אל מול ההבנה כי לא בכל מקום קיימת היתכנות כלכלית להפעלת השירות ועוד. 


הסוגיות הללו והערכים שעומדים במרכזן הם לא מובנים מאליהם, ולא אחת ישנן התנגשויות ודילמות אמיתיות בניהם.

על מנת שמגוון בעלי-התפקידים בתחום התכנון והתחבורה יהיו ערים לדילמות הללו וינסו להתמודד עמן, מוצע לקדם  כבר כעת מאמץ רב-מגזרי ורב-תחומי במטרה לגבש  "קוד אתי" לניהול והפעלת תחבורה חכמה. 


הקוד האתי לתחבורה החכמה יקבץ עקרונות פורמליים ובלתי-פורמליים אשר ישמשו כ"מורה נבוכים" לגיבוש המדיניות התחבורה הנוגעת לזכויות ולחובות הן של הנוסעים-משתמשים  והן של נתוני השירות בתחבורת העתיד השיתופית.


בין השאר, הקוד האתי יכלול:

  • התאמת התחבורה הציבורית והשיתופית למגוון אוכלוסיות (סוציו-אקונומי, מגדר, אזור מגורים, גיל, וכיוצ"ב).

  • כללי התנהגות באמצעי התחבורה השונים.

  • כללים להגנת הפרטיות של הנוסעים.

  • הגבלה של סוג התכנים שניתן לחשוף לנוסעים ברכבים.

  • התייחסות לשוויון הזדמנויות ולצמצום פערים.

מומלץ כי כתיבת הקוד האתי ייעשה בשיתוף  גורמים מכלל משרדי הממשלה, מהשלטון המקומי, אקדמיה, חברה אזרחית וכיוצ"ב, תוך הבטחת שקיפות מירבית לציבור הרחב

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

יש להשקיע רבות באופן הנגשת המידע, על מנת להביא לחלחול ה"רוח" של הקוד האתי בקידום מדיניות ופרויקטים שונים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • היעדר נורמות ברורות לפריסת וניהול השירותים עלולה לייצר פגיעה בזכויות ורווחת הנוסעים כגון: אפליה, הדרה, פגיעה בפרטיות,  פגיעה ביטחון וכו'.

  • הטכנולוגיות החדשות בתחום התחבורה עלולות להיכנס לשוק הישראלי באופן לא-שוויוני, או שאף שמגדיל את אי-השוויון.

  • חוסר אמון בשירותי החבורה עלול לגרום לנוסעים להימנע משימוש בהם ולעודד אותם להמשיך וללהחזיק ברכב פרטי.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר המתמקד בשיקולים האתיים שצריכים להנחות את מתכנני מערכות הבקרה התחבורתית, תוך הצעה לקטלוג ודירוג נסיעות לפי "ציון אתי"