היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

על מה מדובר?

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של העתיד. הקישוריות - האפשרות של כלי הרכב והנסיעות לתקשר אחד עם השני ועם "מגדל פיקוח" - יכולה לאפשר דינאמיות מבורכת המביאה עמה הזדמנויות רבות במגוון תחומים.


חניונים גמישים הוא דוגמא אחת לניצול מיטבי ויעיל של שטחים לרווחת הציבור. הכוונה היא חניונים ומקומות חנייה גמישים הם פתרון לשימוש יעיל לרווחת הציבור: הן להסבה קבועה של חניון לשימוש אחר, או להסבה זמנית של מקומות החנייה לשימושים אחרים כאשר אין בהם שימוש.

בשביל שזה יקרה, יש להתחיל, כבר עכשיו, לתת תמריצים לפיילוטים בתחום.

המשך קריאה >>

דמיינו חניון אשר במהלך היום משמש כחדר כושר או מתחם בילוי ובערב לחניית רכבים וטעינתם. דמיינו גם חניון שניתן לפרק תוך זמן קצר כשאין בו יותר צורך. כך יראו החניונים לאחר המעבר לתחבורה השיתופית והאוטונומית, כאשר יהיו פחות רכבים וכמות החנייה הנדרשת לכל רכב תקטן.

על מנת לנצל את ההזדמנויות הגלומות בחניונים הגמישים לרווחת הציבור, יש לעודד, כבר עכשיו, הפעלת פיילוטים לחנייה וחניונים גמישים. הפיילוטים יהיו של חניונים אשר ניתן לפרק אותם באופן מלא או חלקי ושל חניונים שניתן להשתמש בשטחם לשימושים נוספים. זאת, כאשר יקטן מספר הרכבים והצורך בחניה בשל המעבר לתחבורה שיתופית ואוטונומית.


החניונים שיקחו חלק בפיילוט יהיו בעלי מאפיינים ייחודיים המאפשרים שימושים זמניים או קבועים וחלופיים (בהתאם לעניין)בשטחם, כגון:

  • גובה קומה מתאים

  • מערכות חשמל, אינסטלציה וניקוז מתאימות

  • מערכות תנועה אנכיות מתאימות שיאפשרו גישה אל פני הקרקע לאחר הסבת החניון.

  • חלוקה של החניון לאגפים בהתאמה לצורך ההסבה.

את הפיילוט ניתן לקדם כקול קורא או תחרויות אדריכלים, תוך מתן דגש על חדשנות העיצובית מחד ומנגנון ההסבה מאידך.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

בשלב הפיילוט, יש לזהות את מיקומים בהם עליית הערך הצפויה מהגמישות החניון הינה ברמת ודאות גבוהה - באזורים שוקקי-מסחר, או פעילות בילוי ותרבות למשל. יש לבחון אמצעים לתמרוץ של קיום הפיילוט באמצעות תוספת הערך מהשימוש העתידי.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עיכוב בתכנון ופיתוח חניונים מותאמים לאפשרויות של התחבורה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים