top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

עידוד פיילוטים לחניונים גמישים

על מה מדובר?

גמישות היא אחד מהמרכיבים החשובים המאפיינים את מהפכת התחבורה של העתיד. הקישוריות - האפשרות של כלי הרכב והנסיעות לתקשר אחד עם השני ועם "מגדל פיקוח" - יכולה לאפשר דינאמיות מבורכת המביאה עמה הזדמנויות רבות במגוון תחומים.


חניונים גמישים הוא דוגמא אחת לניצול מיטבי ויעיל של שטחים לרווחת הציבור. הכוונה היא חניונים ומקומות חנייה גמישים הם פתרון לשימוש יעיל לרווחת הציבור: הן להסבה קבועה של חניון לשימוש אחר, או להסבה זמנית של מקומות החנייה לשימושים אחרים כאשר אין בהם שימוש.

בשביל שזה יקרה, יש להתחיל, כבר עכשיו, לתת תמריצים לפיילוטים בתחום.

המשך קריאה >>

דמיינו חניון אשר במהלך היום משמש כחדר כושר או מתחם בילוי ובערב לחניית רכבים וטעינתם. דמיינו גם חניון שניתן לפרק תוך זמן קצר כשאין בו יותר צורך. כך יראו החניונים לאחר המעבר לתחבורה השיתופית והאוטונומית, כאשר יהיו פחות רכבים וכמות החנייה הנדרשת לכל רכב תקטן.

על מנת לנצל את ההזדמנויות הגלומות בחניונים הגמישים לרווחת הציבור, יש לעודד, כבר עכשיו, הפעלת פיילוטים לחנייה וחניונים גמישים. הפיילוטים יהיו של חניונים אשר ניתן לפרק אותם באופן מלא או חלקי ושל חניונים שניתן להשתמש בשטחם לשימושים נוספים. זאת, כאשר יקטן מספר הרכבים והצורך בחניה בשל המעבר לתחבורה שיתופית ואוטונומית.


החניונים שיקחו חלק בפיילוט יהיו בעלי מאפיינים ייחודיים המאפשרים שימושים זמניים או קבועים וחלופיים (בהתאם לעניין)בשטחם, כגון:

  • גובה קומה מתאים

  • מערכות חשמל, אינסטלציה וניקוז מתאימות

  • מערכות תנועה אנכיות מתאימות שיאפשרו גישה אל פני הקרקע לאחר הסבת החניון.

  • חלוקה של החניון לאגפים בהתאמה לצורך ההסבה.

את הפיילוט ניתן לקדם כקול קורא או תחרויות אדריכלים, תוך מתן דגש על חדשנות העיצובית מחד ומנגנון ההסבה מאידך.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

בשלב הפיילוט, יש לזהות את מיקומים בהם עליית הערך הצפויה מהגמישות החניון הינה ברמת ודאות גבוהה - באזורים שוקקי-מסחר, או פעילות בילוי ותרבות למשל. יש לבחון אמצעים לתמרוץ של קיום הפיילוט באמצעות תוספת הערך מהשימוש העתידי.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עיכוב בתכנון ופיתוח חניונים מותאמים לאפשרויות של התחבורה החדשה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page