היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

על מה מדובר?

צמצום תנועת הרכבים על הכביש וכפועל יוצא, ירידה בדרישה למקומות חניה היא אחת הסוגיות המרכזיות המדוברות בשיח המקצועי של מתכננים בנוגע לעולם התחבורה השיתופי. 


כדי שהבניה העתידית תותאם למגמה זו ואף תוכל לנצל את יתרונותיה, מוצע לפעול לעדכון תקן החניה הארצי

המשך קריאה >>

עם חדירת טכנולוגיות ומעבר לעולם תחבורה שיתופי וחדש, צפוי צמצום בתנועת הרכבים על הכבישים, וכפועל יוצא, גם הצורך במקומות חניה יקטן.


לאור האמור, מוצע להתחיל ולפעול לעדכון תקן החניה, כך שהוא יאפשר

לפנות שטחים שהיו מיועדים לחניה לטובת שימושים אחרים. בכך, נוכל להביא לניצול הזדמנויות לשיפור איכות המרחב הציבורי, לפתרונות מסחר ולוגיסטיקה מתקדמים וכיוצ"ב.


בנוסף, עדכון התקן יסייע לחיזוק התמריץ למעבר לתחבורה שיתופית בשל  הפחתת הנגישות לחניה אשר צפויה להביא להגברת  הדרישה לתחבורה ציבורית, שיתופית או זעירה.


בין היתר, עדכון תקן החניה הארצי יכלול:

  1. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספר החניות לשירות ברכב שיתופי.

  2. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספרה האזורים להעלאה והורדת נוסעים ובהתאם לזמינות של שירות נסיעות שיתופי.

  3. העדפה בחניה לרכבים ואמצעי נסיעות שיתופיים.

  4. דינאמיות שתאפשר הטמעה של חדשנות טכנולוגית וניהולית. למשל – הקמת חניונים גמישים, אפשרויות לשינוי ייעוד החניה בהתאם למציאות המשתנה.

  5. היקף מזערי נדרש של תשתיות מתאימות לטעינת רכבים בחשמל.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • עדכון התקן עשוי להיתקל בהתנגדות ציבורית, בפרט בתקופת המעבר, במהלכה יצומצמו מספר החניות אך התלות ברכב פרטי תהיה עוד גבוהה.

  • יש לשים לב לקביעת היחס להפחתת תקן החניה לרכב פרטי, אל מול הגדלת מספר מקומות החניה לאמצעים שיתופיים ואזורי העלאה והורדת נוסעים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

יהיה עיכוב בהתאמת תכנון חניונים ומקומות חניה עתידיים לאפשרויות החדשות של התחבורה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים