top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

עדכון תקן החנייה הארצי

עדכון תקן החנייה הארצי

על מה מדובר?

צמצום תנועת הרכבים על הכביש וכפועל יוצא, ירידה בדרישה למקומות חניה היא אחת הסוגיות המרכזיות המדוברות בשיח המקצועי של מתכננים בנוגע לעולם התחבורה השיתופי. 


כדי שהבניה העתידית תותאם למגמה זו ואף תוכל לנצל את יתרונותיה, מוצע לפעול לעדכון תקן החניה הארצי

המשך קריאה >>

עם חדירת טכנולוגיות ומעבר לעולם תחבורה שיתופי וחדש, צפוי צמצום בתנועת הרכבים על הכבישים, וכפועל יוצא, גם הצורך במקומות חניה יקטן.


לאור האמור, מוצע להתחיל ולפעול לעדכון תקן החניה, כך שהוא יאפשר

לפנות שטחים שהיו מיועדים לחניה לטובת שימושים אחרים. בכך, נוכל להביא לניצול הזדמנויות לשיפור איכות המרחב הציבורי, לפתרונות מסחר ולוגיסטיקה מתקדמים וכיוצ"ב.


בנוסף, עדכון התקן יסייע לחיזוק התמריץ למעבר לתחבורה שיתופית בשל  הפחתת הנגישות לחניה אשר צפויה להביא להגברת  הדרישה לתחבורה ציבורית, שיתופית או זעירה.


בין היתר, עדכון תקן החניה הארצי יכלול:

  1. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספר החניות לשירות ברכב שיתופי.

  2. מקדם המרה למקומות חניה הקובע את היחס בין מספר החניות לרכבים פרטיים לבין מספרה האזורים להעלאה והורדת נוסעים ובהתאם לזמינות של שירות נסיעות שיתופי.

  3. העדפה בחניה לרכבים ואמצעי נסיעות שיתופיים.

  4. דינאמיות שתאפשר הטמעה של חדשנות טכנולוגית וניהולית. למשל – הקמת חניונים גמישים, אפשרויות לשינוי ייעוד החניה בהתאם למציאות המשתנה.

  5. היקף מזערי נדרש של תשתיות מתאימות לטעינת רכבים בחשמל.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • עדכון התקן עשוי להיתקל בהתנגדות ציבורית, בפרט בתקופת המעבר, במהלכה יצומצמו מספר החניות אך התלות ברכב פרטי תהיה עוד גבוהה.

  • יש לשים לב לקביעת היחס להפחתת תקן החניה לרכב פרטי, אל מול הגדלת מספר מקומות החניה לאמצעים שיתופיים ואזורי העלאה והורדת נוסעים.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

יהיה עיכוב בהתאמת תכנון חניונים ומקומות חניה עתידיים לאפשרויות החדשות של התחבורה.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page