top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

על מה מדובר?

הצעד הראשון שיאפשר שינוי ייעוד או תוספת ייעוד לחניונים, הוא תכנית מתאר ארצית (תמ"א) הקובעת ומסדירה את התשתית הסטטוטורית ליישום של מגוון אפשרויות לניצול חניונים ברמה העירונית.


התוכנית תאפשר לשנות או להוסיף ייעודים ושימושים מותרים בחניונים, ותייצר הנחיות לאופן בו ניתן להכניס תשתיות שונות לצרכים תפעוליים.

המשך קריאה >>

כחלק מההיערכות לעולם תחבורתי בו הנסיעה השיתופית תוביל לצמצום הצורך במקומות חנייה, וכדי לאפשר שימושים חדשניים בשטח זה בעתיד, נדרשת הכנה סטטוטורית בתכנון בהווה.


מוצע, כבר עכשיו, לקדם תכנית מתאר ארצית שתכלול את כל ההסדרים וההוראות התכנוניות (שימושי קרקע, התייחסות לתשתיות וכו') הנדרשות להסבה המורכבת של החניונים.


תמ"א להסבת חניות תכלול בין היתר:

 • התנאים הדרושים להסבת החניונים לשימושים חדשים' כאשר לכל אפשרות לשימוש חדש תכלול פירוט של התנאים הנדרשים לה.

 • קביעת התשתיות והוראות הבנייה הנדרשות עבור חניונים חדשים, על מנת שניתן יהיה להסב אותם בהמשך וללא כל קושי. בין השאר תהייה התייחסות, מערכות מים, ביוב וחשמל.

 • אפשרות, והתנאים למימושה, להסבת חניונים או חלק מחניונים לחניונים יעודיים עבור רכבים אוטונומיים ותחבורה זעירה (לדוגמא, קורקינטים ואופניים חשמליים).

 • הסדרה, האחדה ותיקון הוראות בנושא חניונים בתכניות סטטוטוריות אחרות.

 • קביעת הוראות והתנאים לקביעת חניונים כזמניים, ולפירוק/הריסת חניונים.

כצעד משלים לגיבוש התמ"א, יש צורך בקידום חקיקה משלימה. חקיקה זו תוכל לטפל בהיבטים שאינם תכנוניים-גרידא הקשורים למיצוי מחדש של שטחי-חניה. כך למשל, ניתן לאפשר בחקיקה לדיירים שגרים בבתים עם חניונים פרטיים להשכיר או למכור את מקומות החנייה לטובת שימושים אחרים.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

 • קיים סיכון כי קידום תוכנית זו תביא להגדלת פערים חברתיים בין בעלי נכסים לבין אלו שאין בבעלותם נכסים, ובין מרכז לבין הפריפריה, שכן בעלי נכסים שבבעלותם גם חניה מקבלים "מתנה" מהמדינה שמגדילה את ערך נכסיהם. יש לפתח כלים להתמודדות עם סיכון זה.

 • יש לתת את הדעת לשיקולים של בריאות הציבור בכל הנוגע לעירוב שימושים חניה פעילה וכניסתם של שימושים נוספים.

 • יש לפתח כלים להסכמות ויישוב מחלוקות בין שכנים, ועם שכנים סרבנים לשינויי-ייעוד.

 • ללא חקיקה משלימה המסדירה היבטים שונים הנוגעים לתחום,  תיתכן התערבות של גורמים שונים (מאכערים) שיבטיחו לדיירים הבטחות שווא.

היות ומדובר  על תכניות ברמה הארצית העוקפות את התכנון המקומי, יש לשים לב לעמדת השלטון המקומי בנושא. נושא זה חשוב במיוחד אם התמ"א תאפשר הוצאת היתרי בנייה מכוחה (בדומה לתמ"א 38)

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

 • ללא הסדרה בתכנית מתאר, ייתכן והפוטנציאל הגלום בשטחי החניה המתפנים לא ימוצה, והזדמנויות קרקעיות גדולות, בעיקר באזורים צפופים- ירדו לטמיון.

 • חשש שיוותרו שטחי חניות רבים ללא שימוש ויוזנחו, עד לכדי הפיכתם למרחבים עירונים מוזנחים, מכוערים ואף מסוכנים.

 • מבני חניה שייבנו בעשור הקרוב ישמשו למטרתם לטווח זמן קצר ובדיעבד לא יצדיקו את ההשקעה בהם.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page