צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

על מה מדובר?

הצעד הראשון שיאפשר שינוי ייעוד או תוספת ייעוד לחניונים, הוא תכנית מתאר ארצית (תמ"א) הקובעת ומסדירה את התשתית הסטטוטורית ליישום של מגוון אפשרויות לניצול חניונים ברמה העירונית.


התוכנית תאפשר לשנות או להוסיף ייעודים ושימושים מותרים בחניונים, ותייצר הנחיות לאופן בו ניתן להכניס תשתיות שונות לצרכים תפעוליים.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • קיים סיכון כי קידום תוכנית זו תביא להגדלת פערים חברתיים בין בעלי נכסים לבין אלו שאין בבעלותם נכסים, ובין מרכז לבין הפריפריה, שכן בעלי נכסים שבבעלותם גם חניה מקבלים "מתנה" מהמדינה שמגדילה את ערך נכסיהם. יש לפתח כלים להתמודדות עם סיכון זה.

  • יש לתת את הדעת לשיקולים של בריאות הציבור בכל הנוגע לעירוב שימושים חניה פעילה וכניסתם של שימושים נוספים.

  • יש לפתח כלים להסכמות ויישוב מחלוקות בין שכנים, ועם שכנים סרבנים לשינויי-ייעוד.

  • ללא חקיקה משלימה המסדירה היבטים שונים הנוגעים לתחום,  תיתכן התערבות של גורמים שונים (מאכערים) שיבטיחו לדיירים הבטחות שווא.

היות ומדובר  על תכניות ברמה הארצית העוקפות את התכנון המקומי, יש לשים לב לעמדת השלטון המקומי בנושא. נושא זה חשוב במיוחד אם התמ"א תאפשר הוצאת היתרי בנייה מכוחה (בדומה לתמ"א 38)

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא הסדרה בתכנית מתאר, ייתכן והפוטנציאל הגלום בשטחי החניה המתפנים לא ימוצה, והזדמנויות קרקעיות גדולות, בעיקר באזורים צפופים- ירדו לטמיון.

  • חשש שיוותרו שטחי חניות רבים ללא שימוש ויוזנחו, עד לכדי הפיכתם למרחבים עירונים מוזנחים, מכוערים ואף מסוכנים.

  • מבני חניה שייבנו בעשור הקרוב ישמשו למטרתם לטווח זמן קצר ובדיעבד לא יצדיקו את ההשקעה בהם.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים