צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

הקמת מנהלת עירונית לאזור תנועה חכמה

על מה מדובר?

איך מנהלים אזור שמתנהל אחרת תחבורתית? איך תפותח המומחיות המקומית והארצית לפיתוח והקמה של תשתיות התחבורה החכמה?

לשם כך, מוצע כי הרשויות המקומיות, יחד עם גורמים מקצועיים נוספים יקימו  מנהלת עירונית לאזורי תנועה חכמה. המנהלת תהיה אחראית על כלל הפעילות לצורך הניהול המיטבי של אזור התחבורה החכמה ומיצוי הפוטנציאל הגלום באפשרויות התחבורה העתידיות.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • במקרים בהם קיים כבר גוף עירוני העוסק בנושא התנועה החכמה יש לבחון את הנחיצות בהקמתו של גוף נוסף , או שיש לפעול על מנת להעניק את סמכויות המנהלת לגוף הקיים.

  • חשוב להסדיר את חלוקת הסמכויות בנושא התנועה החכמה בין הרשות המקומית לבין הממשלה.

  • חשוב להסדיר ולקבוע את תחומי האחריות של כל הגופים הקשורים לתנועה חכמה ברשויות המקומיות.

  • בקרב חלק מהרשויות המקומיות ייתכן קושי במימון הקמה ותפעול של המנהלת.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

חוסר יעילות בהקמה וניהול של אזורי תנועה חכמה במיוחד לפני שנצבר ניסיון בנושא ולפני נעשו התאמות במנגנונים הקיימים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

אתר האינטרנט של מתחם Quayside בטורונטו - תכנית המקודמת ע"י חברת בת של גוגל כוללת מרכיבים של אזור תנועה חכמה.