היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

על מה מדובר?

כדי לממש את הפעילות במסגרת 'אזור תנועה חכמה', יש צורך לטפל גם בפן התכנוני-סטטוטורי, אשר יסייע ליצירת הקווים המנחים לתכנון ויישום מעשי במרחב. תכנית מקומית תעניק לרשויות מקומיות כלים לשם כך.

המשך קריאה >>

כדי לממש את הפעילות במסגרת הכרזה על 'אזור תנועה חכמה', יש צורך לטפל גם בפן התכנוני-סטטוטורי, אשר יסייע ל ביצירת הקווים המנחים לתכנון ויישום מעשי במרחב.


התכנית המקומית, תגובש כתוכנית מפורטת ותכלול שני מרכיבים עיקריים:

1) תכנון הקמת תשתיות חדשות ושינוי תשתיות קיימות. לדוגמא: הקצאת שטח קטן יותר לחניה, הפיכת חניות לנתיבים גמישים, צמצום נתיבי התחבורה, הקצאת אזורים מתאימים להעלאה והורדת נוסעים, הקצאת שטחים להפעלה של תחבורה זעירה וכלל הדרישות הלוגסיטיות הנדרשות בעת מעבר לתחבורה אוטונומית.


2) שימוש אלטרנטיבי, לטובת רווחת הציבור, בשטח הציבורי שיתפנה בשל המעבר לתחבורה אוטונומית

לדוגמא: צמצום קווי הבניינים, שימוש רב תכליתי ברחובות, ניצול היעדר שטחי חניה לשיפור המרחב הבנוי, התייחסות לסוגיית משלוחים ולוגיסטיקה וכדומה.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יישום תכניות פיזיות תלוי בפעולות ושירותים שאינם בהכרח בתחום הסטטוטורי. בנוסף, עלולים להיות מרכיבים חשובים בתכנית שאינם בסמכות הרשות המקומית.

  • יש להקפיד כי כלל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית ייקחו חלק בבניית תכנית העבודה. כך ניתן יהיה להביא ליישום מיטבי של תכניות העבודה והתאמה שלה לתקציב.

  • ייתכן קושי באיתור והקצאת שטחים לתשתיות יעודיות באזורים עירוניים צפופים.

  • קיימת אי-התאמה בין  תקני החניה הקיימים ובין אמות מידה חדשות לתכנון חניה הנגזרות מהאפשרויות החדשות.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא תכנית מקומית, אנו עלולים לפספס ההזדמנות לשיפור המרחב הציבורי והדרכים, אשר טכנולוגיית התחבורה העתידית מאפשרת.

  • ללא תכנית מקומית, לא יתאפשר ייעול בשימוש-בקרקע, פרטית וציבורית, לאור השינוי - כגון שינוי ייעוד לחניות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

אתר אינטרנט בהפעלה פרטית ובו ניתן לסייר ולקבל הסברים על השכונה הייחודית "ואבון" בפרייבורג, גרמניה בעלת קונספט תחבורתי חדשני