top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

על מה מדובר?

כדי לממש את הפעילות במסגרת 'אזור תנועה חכמה', יש צורך לטפל גם בפן התכנוני-סטטוטורי, אשר יסייע ליצירת הקווים המנחים לתכנון ויישום מעשי במרחב. תכנית מקומית תעניק לרשויות מקומיות כלים לשם כך.

המשך קריאה >>

כדי לממש את הפעילות במסגרת הכרזה על 'אזור תנועה חכמה', יש צורך לטפל גם בפן התכנוני-סטטוטורי, אשר יסייע ל ביצירת הקווים המנחים לתכנון ויישום מעשי במרחב.


התכנית המקומית, תגובש כתוכנית מפורטת ותכלול שני מרכיבים עיקריים:

1) תכנון הקמת תשתיות חדשות ושינוי תשתיות קיימות. לדוגמא: הקצאת שטח קטן יותר לחניה, הפיכת חניות לנתיבים גמישים, צמצום נתיבי התחבורה, הקצאת אזורים מתאימים להעלאה והורדת נוסעים, הקצאת שטחים להפעלה של תחבורה זעירה וכלל הדרישות הלוגסיטיות הנדרשות בעת מעבר לתחבורה אוטונומית.


2) שימוש אלטרנטיבי, לטובת רווחת הציבור, בשטח הציבורי שיתפנה בשל המעבר לתחבורה אוטונומית

לדוגמא: צמצום קווי הבניינים, שימוש רב תכליתי ברחובות, ניצול היעדר שטחי חניה לשיפור המרחב הבנוי, התייחסות לסוגיית משלוחים ולוגיסטיקה וכדומה.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יישום תכניות פיזיות תלוי בפעולות ושירותים שאינם בהכרח בתחום הסטטוטורי. בנוסף, עלולים להיות מרכיבים חשובים בתכנית שאינם בסמכות הרשות המקומית.

  • יש להקפיד כי כלל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית ייקחו חלק בבניית תכנית העבודה. כך ניתן יהיה להביא ליישום מיטבי של תכניות העבודה והתאמה שלה לתקציב.

  • ייתכן קושי באיתור והקצאת שטחים לתשתיות יעודיות באזורים עירוניים צפופים.

  • קיימת אי-התאמה בין  תקני החניה הקיימים ובין אמות מידה חדשות לתכנון חניה הנגזרות מהאפשרויות החדשות.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • ללא תכנית מקומית, אנו עלולים לפספס ההזדמנות לשיפור המרחב הציבורי והדרכים, אשר טכנולוגיית התחבורה העתידית מאפשרת.

  • ללא תכנית מקומית, לא יתאפשר ייעול בשימוש-בקרקע, פרטית וציבורית, לאור השינוי - כגון שינוי ייעוד לחניות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

אתר אינטרנט בהפעלה פרטית ובו ניתן לסייר ולקבל הסברים על השכונה הייחודית "ואבון" בפרייבורג, גרמניה בעלת קונספט תחבורתי חדשני

bottom of page