היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

על מה מדובר?

הפעלת מגוון רחב של שירותי נסיעות ואמצעי תחבורה שונים הוא אתגר רגולטורי הדורש מחשבה, אך גם פעולה מהירה. מחד, ישנו רצון לשמור על עקרונות הפעלה דינאמיים אשר יתאימו למציאות המשתנה, מנגד, עולה צורך למנוע מצבים בהם כל מפעיל שירותי תחוברה/יזם ייעשה כרצונו.


על כן, יש לדון כבר כעת באופן הרישוי והאסדרה היעודיים של שירותי הנסיעות המשותפים.

המשך קריאה >>

המעבר לתחבורה החכמה מתקרב, וישנן עדין שאלות שנותרו ללא מענה: מי יהיה רשאי להפעיל את שירותי הנסיעות השיתופיים והאוטונומיים? כיצד ייקבעו תעריפי הנסיעה? ומהם כללי ההפעלה הנדרשים מהרכבים החכמים?

המסגרת הרגולטורית הקיימת כיום, מסדירה באופן ברור מי יכול להפעיל קווי תחבורה ציבורית בישראל ומהם התנאים להפעלה. כלל אלו מפורטים בתהליך סדור של קבלת "רישיון קו" המחייב את המפעילים להתחייב למסלול קבוע, תחנות עצירה, לוחות זמנים, תדירות ועוד קריטריונים קשיחים רבים שאינם רלוונטיים לאפשרויות התחבורה העתידיות, ובפרט לתחבורה השיתופית.


תהליך רישוי ואסדרה של שירותי הנסיעות השיתופיים מובא כהצעה על מנת לדאוג ששירותי התחבורה של העתיד יתנהלו בהתאם לאינטרס הציבורי.


מצד אחד, יש להסדיר את הפעילות של מפעילי התחבורה באופן שלא יפגעו בציבור הרחב (למשל - לחייב מענה גם לקריאות שאינן "משתלמות"), ומנגד, יש לגבש מסגרת גמישה ככל הניתן, כך שתוכל להתאים לצרכים המשתנים ולפעול בדינמיות מירבית.


מאמצי הרישוי והאסדרה של שירותי הנסיעות המשותפים יכללו את  את המרכיבים הבאים:

 • זהות מפעילי שירות הנסיעות השיתופי;

 • מגבלות, אפשרויות והסדרי התשלומים בגין שימוש בשירות;

 • קביעת אזורי השירות ואפשרות לשינויים בזמן אמת;

 • זכויות הנוסעים המשתמשים בשירות;

 • כללים לתיעדוף או סירוב לקריאות;

 • אמות מידה למקדמי מילוי;

 • כללים לבטיחות ונוחות הנוסעים, בפרט כללים להסעות ילדים, קשישים ושינוע סחורות;

 • סטנדרטים לאיסוף ושיתוף במידע לצורך שמירה על הפרטיות;

 • סמכויות האכיפה הנדרשות.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

 • יש לפתח תהליך סדור של מעבר, שיאפשר גם לחברות התחבורה הציבורית המסורתית להתכונן לשינוי.

 • יש להקדים פעולה זו ולכתוב "קוד אתי לתחבורה חכמה" לניהול והפעלת תחבורה חכמה, אשר ישמש כ"אמות המידה" לעיצוב מדיניות בתחום.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

 • שירותי נסיעות שיתופיות תוגבלנה ביכולתן להגיע 'מדלת לדלת', ובכניסה לתחומי ההסעה ההמונית.

 • העדר תהליך רישוי סדור לנסיעות שיתופיות עלול לייצר פרצות רגולטוריות ולהוביל למצב בו המפעילים פעולים באופן שאינו הולם את האינטרס הציבורי ואף פוגע בו.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים