top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

על מה מדובר?

הפעלת מגוון רחב של שירותי נסיעות ואמצעי תחבורה שונים הוא אתגר רגולטורי הדורש מחשבה, אך גם פעולה מהירה. מחד, ישנו רצון לשמור על עקרונות הפעלה דינאמיים אשר יתאימו למציאות המשתנה, מנגד, עולה צורך למנוע מצבים בהם כל מפעיל שירותי תחוברה/יזם ייעשה כרצונו.


על כן, יש לדון כבר כעת באופן הרישוי והאסדרה היעודיים של שירותי הנסיעות המשותפים.

המשך קריאה >>

המעבר לתחבורה החכמה מתקרב, וישנן עדין שאלות שנותרו ללא מענה: מי יהיה רשאי להפעיל את שירותי הנסיעות השיתופיים והאוטונומיים? כיצד ייקבעו תעריפי הנסיעה? ומהם כללי ההפעלה הנדרשים מהרכבים החכמים?

המסגרת הרגולטורית הקיימת כיום, מסדירה באופן ברור מי יכול להפעיל קווי תחבורה ציבורית בישראל ומהם התנאים להפעלה. כלל אלו מפורטים בתהליך סדור של קבלת "רישיון קו" המחייב את המפעילים להתחייב למסלול קבוע, תחנות עצירה, לוחות זמנים, תדירות ועוד קריטריונים קשיחים רבים שאינם רלוונטיים לאפשרויות התחבורה העתידיות, ובפרט לתחבורה השיתופית.


תהליך רישוי ואסדרה של שירותי הנסיעות השיתופיים מובא כהצעה על מנת לדאוג ששירותי התחבורה של העתיד יתנהלו בהתאם לאינטרס הציבורי.


מצד אחד, יש להסדיר את הפעילות של מפעילי התחבורה באופן שלא יפגעו בציבור הרחב (למשל - לחייב מענה גם לקריאות שאינן "משתלמות"), ומנגד, יש לגבש מסגרת גמישה ככל הניתן, כך שתוכל להתאים לצרכים המשתנים ולפעול בדינמיות מירבית.


מאמצי הרישוי והאסדרה של שירותי הנסיעות המשותפים יכללו את  את המרכיבים הבאים:

 • זהות מפעילי שירות הנסיעות השיתופי;

 • מגבלות, אפשרויות והסדרי התשלומים בגין שימוש בשירות;

 • קביעת אזורי השירות ואפשרות לשינויים בזמן אמת;

 • זכויות הנוסעים המשתמשים בשירות;

 • כללים לתיעדוף או סירוב לקריאות;

 • אמות מידה למקדמי מילוי;

 • כללים לבטיחות ונוחות הנוסעים, בפרט כללים להסעות ילדים, קשישים ושינוע סחורות;

 • סטנדרטים לאיסוף ושיתוף במידע לצורך שמירה על הפרטיות;

 • סמכויות האכיפה הנדרשות.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

 • יש לפתח תהליך סדור של מעבר, שיאפשר גם לחברות התחבורה הציבורית המסורתית להתכונן לשינוי.

 • יש להקדים פעולה זו ולכתוב "קוד אתי לתחבורה חכמה" לניהול והפעלת תחבורה חכמה, אשר ישמש כ"אמות המידה" לעיצוב מדיניות בתחום.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

 • שירותי נסיעות שיתופיות תוגבלנה ביכולתן להגיע 'מדלת לדלת', ובכניסה לתחומי ההסעה ההמונית.

 • העדר תהליך רישוי סדור לנסיעות שיתופיות עלול לייצר פרצות רגולטוריות ולהוביל למצב בו המפעילים פעולים באופן שאינו הולם את האינטרס הציבורי ואף פוגע בו.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

bottom of page