צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

על מה מדובר?

הפעלת מגוון רחב של שירותי נסיעות ואמצעי תחבורה שונים הוא אתגר רגולטורי הדורש מחשבה, אך גם פעולה מהירה. מחד, ישנו רצון לשמור על עקרונות הפעלה דינאמיים אשר יתאימו למציאות המשתנה, מנגד, עולה צורך למנוע מצבים בהם כל מפעיל שירותי תחוברה/יזם ייעשה כרצונו.


על כן, יש לדון כבר כעת באופן הרישוי והאסדרה היעודיים של שירותי הנסיעות המשותפים.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לפתח תהליך סדור של מעבר, שיאפשר גם לחברות התחבורה הציבורית המסורתית להתכונן לשינוי.

  • יש להקדים פעולה זו ולכתוב "קוד אתי לתחבורה חכמה" לניהול והפעלת תחבורה חכמה, אשר ישמש כ"אמות המידה" לעיצוב מדיניות בתחום.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • שירותי נסיעות שיתופיות תוגבלנה ביכולתן להגיע 'מדלת לדלת', ובכניסה לתחומי ההסעה ההמונית.

  • העדר תהליך רישוי סדור לנסיעות שיתופיות עלול לייצר פרצות רגולטוריות ולהוביל למצב בו המפעילים פעולים באופן שאינו הולם את האינטרס הציבורי ואף פוגע בו.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים