צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

קידום נתיבי חנייה גמישים

על מה מדובר?

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין את אחוז הבעלות על רכבים פרטים וכפועל יוצא - לצמצם  את מספר המכוניות הפרטיות על הכביש. מגמות אלו צפויות להשפיע גם על היקף השטחים הנחוצים לצרכי חניה, ובכך לאפשר להסב אותם לשימושים אחרים.


נתיבי חניה גמישים, הם כלי נוסף לניצול של האפשרויות הטמונות בשטחי החניה המתפנים.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שפרויקט זה לא מחליף את הצורך בפרויקטים להסבה של נתיבי חניה או חניונים לשימושים קבועים, כגון שבילי תחבורה זעירה.

  • יש לתת את הדעת על מיסוי, בפרט גביית ארנונה, של עסקים ניידים המשתמשים בנתיבי החנייה הגמישים, אשר לפי השיטה כיום, הם פטורים ממס.

  • יש להסדיר את סמכויות הרשות המקומית בניהול נתיבי החניה הגמישים ולתכנן את הפרויקט בהתאם לכך.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עיכוב בניצול האפשרויות החדשות לשיפור איכות המרחב הציבורי והטמעת תנועה מקיימת ברחובות הערים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר העוסק בפיילוט השאטלים האוטונומי בקולומבוס