top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

קידום נתיבי חנייה גמישים

קידום נתיבי חנייה גמישים

על מה מדובר?

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין את אחוז הבעלות על רכבים פרטים וכפועל יוצא - לצמצם  את מספר המכוניות הפרטיות על הכביש. מגמות אלו צפויות להשפיע גם על היקף השטחים הנחוצים לצרכי חניה, ובכך לאפשר להסב אותם לשימושים אחרים.


נתיבי חניה גמישים, הם כלי נוסף לניצול של האפשרויות הטמונות בשטחי החניה המתפנים.

המשך קריאה >>

בשטחי החניה, אותם התרגלנו לראות מלאים עד אפס מקום, בעיקר במרכזי הערים, ישנה אפשרות שתצטמצם כמות הרכבים באופן משמעותי. תחבורת העתיד לא רק שתוכל להפחית את מס׳ הרכבים הפרטיים, אלא שהיא מביאה עמה אפשרויות רבות לדינאמיות והשתנות מתמדת של המרחב הציבורי, בהתאם לזמן ולביקושים. הרשויות המקומיות יכולות להתחיל להתכונן כבר עכשיו לשינוי הצפוי ברחובות, ולתכנן כיצד ישתמשו בנתיבי החניה הפנויים.

אחד הפתרונות המוצעים הוא הסבתם לנתיבי חניה גמישים.

נתיבי החניה הגמישים הם שטחים היכולים להכיל שימושים שונים כתלות בזמן, בביקושים, בפונקציות הסמוכות להם, או במדיניות הרצויה של הרשות המקומית. תתארו שטח אשר בבוקר ישמש כנתיב פריקה וטעינה של סחורות, בצהריים יהיו בו דוכני אוכל ומכירות או של משרדים שיתופיים (קישור למאמר), בערב ייהפך לאזור העומד לרשות מסעדות ואתרי בילוי, ובלילה ישמש כתחנת טעינה חשמלית לרכבים אוטונומיים. שימוש יעיל בשטחים יפחית את הצורך בשטחים נפרדים לשימושים השונים ויפנה מרחבים היכולים לשמש למבני מגורים ואזורים ירוקים.

על מנת שניתן יהיה ליישם את הרעיון של נתיבי חניה גמישים, על הרשויות המקומית להתחיל להתכונן כבר עכשיו. הסבת נתיבי החניה לתכלית ולשימושים אחרים תדרוש מהרשויות פריסת תשתיות המתאימות לפעולות שונות (חיבורים לחשמל ומים, הצללה דינמית, תאורה חכמה וכדומה), קישוריות למערכת תכלול דיגיטלית, הכנת אמצעי שילוט וסימון ועוד. הכנות אלה דורשות זמן רב, וככל שהרשויות יתחילו לקדם מהלכים אלה מוקדם יותר, כך ייטב.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שפרויקט זה לא מחליף את הצורך בפרויקטים להסבה של נתיבי חניה או חניונים לשימושים קבועים, כגון שבילי תחבורה זעירה.

  • יש לתת את הדעת על מיסוי, בפרט גביית ארנונה, של עסקים ניידים המשתמשים בנתיבי החנייה הגמישים, אשר לפי השיטה כיום, הם פטורים ממס.

  • יש להסדיר את סמכויות הרשות המקומית בניהול נתיבי החניה הגמישים ולתכנן את הפרויקט בהתאם לכך.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עיכוב בניצול האפשרויות החדשות לשיפור איכות המרחב הציבורי והטמעת תנועה מקיימת ברחובות הערים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר העוסק בפיילוט השאטלים האוטונומי בקולומבוס

bottom of page