היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

קידום נתיבי חנייה גמישים

קידום נתיבי חנייה גמישים

על מה מדובר?

המעבר לתחבורה חכמה ולתפיסה של "ניידות  כשירות" (MaaS) צפוי להקטין את אחוז הבעלות על רכבים פרטים וכפועל יוצא - לצמצם  את מספר המכוניות הפרטיות על הכביש. מגמות אלו צפויות להשפיע גם על היקף השטחים הנחוצים לצרכי חניה, ובכך לאפשר להסב אותם לשימושים אחרים.


נתיבי חניה גמישים, הם כלי נוסף לניצול של האפשרויות הטמונות בשטחי החניה המתפנים.

המשך קריאה >>

בשטחי החניה, אותם התרגלנו לראות מלאים עד אפס מקום, בעיקר במרכזי הערים, ישנה אפשרות שתצטמצם כמות הרכבים באופן משמעותי. תחבורת העתיד לא רק שתוכל להפחית את מס׳ הרכבים הפרטיים, אלא שהיא מביאה עמה אפשרויות רבות לדינאמיות והשתנות מתמדת של המרחב הציבורי, בהתאם לזמן ולביקושים. הרשויות המקומיות יכולות להתחיל להתכונן כבר עכשיו לשינוי הצפוי ברחובות, ולתכנן כיצד ישתמשו בנתיבי החניה הפנויים.

אחד הפתרונות המוצעים הוא הסבתם לנתיבי חניה גמישים.

נתיבי החניה הגמישים הם שטחים היכולים להכיל שימושים שונים כתלות בזמן, בביקושים, בפונקציות הסמוכות להם, או במדיניות הרצויה של הרשות המקומית. תתארו שטח אשר בבוקר ישמש כנתיב פריקה וטעינה של סחורות, בצהריים יהיו בו דוכני אוכל ומכירות או של משרדים שיתופיים (קישור למאמר), בערב ייהפך לאזור העומד לרשות מסעדות ואתרי בילוי, ובלילה ישמש כתחנת טעינה חשמלית לרכבים אוטונומיים. שימוש יעיל בשטחים יפחית את הצורך בשטחים נפרדים לשימושים השונים ויפנה מרחבים היכולים לשמש למבני מגורים ואזורים ירוקים.

על מנת שניתן יהיה ליישם את הרעיון של נתיבי חניה גמישים, על הרשויות המקומית להתחיל להתכונן כבר עכשיו. הסבת נתיבי החניה לתכלית ולשימושים אחרים תדרוש מהרשויות פריסת תשתיות המתאימות לפעולות שונות (חיבורים לחשמל ומים, הצללה דינמית, תאורה חכמה וכדומה), קישוריות למערכת תכלול דיגיטלית, הכנת אמצעי שילוט וסימון ועוד. הכנות אלה דורשות זמן רב, וככל שהרשויות יתחילו לקדם מהלכים אלה מוקדם יותר, כך ייטב.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לשים לב שפרויקט זה לא מחליף את הצורך בפרויקטים להסבה של נתיבי חניה או חניונים לשימושים קבועים, כגון שבילי תחבורה זעירה.

  • יש לתת את הדעת על מיסוי, בפרט גביית ארנונה, של עסקים ניידים המשתמשים בנתיבי החנייה הגמישים, אשר לפי השיטה כיום, הם פטורים ממס.

  • יש להסדיר את סמכויות הרשות המקומית בניהול נתיבי החניה הגמישים ולתכנן את הפרויקט בהתאם לכך.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

עיכוב בניצול האפשרויות החדשות לשיפור איכות המרחב הציבורי והטמעת תנועה מקיימת ברחובות הערים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר העוסק בפיילוט השאטלים האוטונומי בקולומבוס