היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, כתשתית ל-MaaS

על מה מדובר?

אחד התנאים להגדלת השימוש בתחבורה השיתופית והציבורית, הוא פיתוח מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית אשר תאחד ותחבר בין כל אפשרויות הנסיעה השונות. כך, יוכלו הנוסעים לתכנן, להזמין ולשלם על נסיעתם ביעילות ובקלות.

המשך קריאה >>

על מנת להמשיך ולפעול לצמצום השימוש ברכב פרטי והרחבת השימוש בתחבורה שיתופית וציבורית, (כולל תחבורה זעירה), יש ליצר ממשקים נוחים וידידותיים לשימוש רחב. כדי שזה יקרה, יש לפתח מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית אשר תאחד את כל אפשרויות הנסיעה (ציבורית ושיתופית) ותאפשר לאדם הפשוט לתכנן את נסיעתו ביעילות ובקלות.

כבר כיום, לא ניתן לדמיין נסיעה בתחבורה ציבורית ללא שימוש באפליקציות ניווט או תכנון נסיעות.


המעבר לתחבורת העתיד מחייב פיתוח וניהול של פלטפורמה מאוחדת, שתאפשר לנוסעים תכנון נסיעה בעזרת כלל אמצעי התחבורה, רכישת כרטיסים וביצוע חישוב חכם של מחיר הנסיעה. על הפלטפורמה להיות ידידותית ונוחה למשתמש ולאפשר גישה הוגנת ושקופה לכלל אמצעי התחבורה, ללא אפליה כלפי ספק כזה או אחר.


במספר לחיצות מצומצם ובזמן קצר, יוכל כל נוסע לתכנן את נסיעתו מכל מקום בארץ לכל יעד. כל נסיעה תוכל לכלול שימוש באוטובוסים, אופניים, רכבת, Carpool, קורקינט וכדומה. זו התשתית המחייבת כדי ליצור מערך MaaS - Mobilty as a Service - תפיסת 'ניידות כשירות', נוח זמין ושוויוני - תוך  התחשבות וגמישות ביחס להעדפות האישיות של כל נוסע, בנוגע למחיר, לזמן הנסיעה ולאמצעי התחבורה השונים.


הפלטפורמה המאוחדת מהווה התערבות ציבורית בשוק שמופעל ברובו על ידי מפעילים פרטיים, שתפקידה יהיה לתכלל ולהסדיר את הקישוריות שבין כלל הגורמים, ההולכים ומתרבים - הן בשירות התחבורה השיתופית והן בתחבורה הציבורית המסורתית.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • קיימת סכנה לפגיעות גבוהה במקרה של מתקפת סייבר. לכן, יש לגבש ולאמץ סטנדרטים לאיסוף וניהול המידע של המערכת הדיגיטלית על מנת להבטיח הגנה על המידע ועל פרטיות

  • השיתופיות בתחבורה – היא גם במידע! יש לקדם במקביל גם רגולציה שתחייב ספקים פרטיים לשתף במידע הנדרש להפעלתה היעילה של המערכת.

  • יש לתת את הדעת בנוגע לזהות המפעיל של המערכת המאוחדת – האם זהו 'הרב-קו' החדש - מוצר ציבורי ובאחריות והפעלה ציבורית? או שיש לאפשר לשוק הפרטי לייצר מערכות תוך הפעלת רגולציה ממשלתית בכל הנוגע להעברה ופירוט מידע, הבטחת הוגנות בין כלל אמצעי התחבורה השונים, סטנדרטים של אבטחת מידע וכיוצ"ב?

  • לפיתוח המערכת הטכנולוגית יידרש תהליך הכנה ופיתוח ציבורי ארוך, או לחלופין ליצור מערך כללים ותמריצים לפיתוח במגזר הפרטי.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • בהיעדר מערכת מאוחדת ייתכן כשל בחיבוריות שבין אמצעי התחבורה, ובכדי כך, קושי במימוש הפוטנציאל של כלל אמצעי התחבורה.

  • איחור בהקמת והפעלת פלטפורמת המאפשרות ניידות כשירות שלם מדלת־לדלת (MAAS).

  • יווצרו פלטפורמות MAAS חלקיות מבחינת האמצעים, המגוון למשתמש או הכיסוי הגיאוגרפי.

  • עלול להיווצר יתרון בלתי הוגן למפעיל אפליקציה, אשר ישמש גם כספק של שירותי תחבורה או יחתום הסכם עם מפעיל פרטי אחר שייתן לו עדיפות.

  • אי ניצול הזדמנות להטמעת שיקולים ציבוריים בשירות MAAS.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

אינדקס תחבורה וערים של דלויט: סקירה השוואתית של תחום התחבורה במגוון ערים