צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

על מה מדובר?

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות ולקידום מדיניות מועילה.

שיטת מיסוי ותימחור חכמה היא אחת מאבני היסוד של עולם התחבורה של העתיד, אשר זקוקה למערך מתוחכם ומותאם יותר לצורך תמרוץ הציבור לשימוש מיטיב בכלי-התחבורה השונים, והתמודדות נכונה יותר עם השפעות חיצוניות הכרוכות בסוגי הנסיעות השונים, באופן שתיטיב עם הכלל.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש להיזהר מהעמקת פערים באמצעות מיסוי, למשל בשעות עומס עשויה להיות פגיעה בעובדים שאינם מחזיקים בעבודות גמישות ואינם מקבלים סיוע מהעבודה לצורך נסיעות בשעות אלו- בעיקר עובדים מהשכבות החלשות והבינוניות (מורים, עובדי סיעוד, וכיוצ"ב).

  • כיום ההכנסות ממיסים על רכב מגיעות עד 10% מהכנסות המדינה. יש להקפיד ששיטת המיסוי החדשה תהיה, בנוסף לחכמה והוגנת יותר, גם בעלת היגיון פיסקלי אשר ישמור על איזון בהכנסות המדינה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • שיטת המיסוי הנוכחית תומכת בפועל בהמשך השימוש מסורתי ברכב הפרטי, ומייצרת השפעות חיצוניות רבות כמו פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר, גידול בהוצאות משק הבית ובזבוז זמן יקר בשל עמידה ממושכת בפקקים.

  • ללא הטכנולוגיה המתאימה לא ניתן יהיה לשקלל מאפייני נסיעה חשובים כמו מקדמי מילוי או להגיב  לתנאים משתנים בזמן ובמרחב, ובכך להשפיע באופן מיטבי על התנהגות המשתמשים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר הסוקר את תהליך העיצוב והפיתוח של רובוט משולחים משלוחים ידידותי