top of page

   היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

מערכת תמחור-נסיעות דינאמי

על מה מדובר?

מיסוי איננו רק כלי לגביית כסף מהציבור, אלא גם כלי חשוב לעיצוב התנהגות ולקידום מדיניות מועילה.

שיטת מיסוי ותימחור חכמה היא אחת מאבני היסוד של עולם התחבורה של העתיד, אשר זקוקה למערך מתוחכם ומותאם יותר לצורך תמרוץ הציבור לשימוש מיטיב בכלי-התחבורה השונים, והתמודדות נכונה יותר עם השפעות חיצוניות הכרוכות בסוגי הנסיעות השונים, באופן שתיטיב עם הכלל.

המשך קריאה >>

כבר כיום מתאפשר השימוש בשיטות מיסוי ותמחור חכמות, המחשבות באופן מדויק את היקף וזמני השימוש בסוגי תחבורה שונים, ומאפשרים לשקלל 'השפעות חיצוניות' - ומסוגלות לסייע בוויסות התנועה לפי הצורך.


כך למשל, ניתן למסות נסיעות בשעות ואזורים עמוסים, עצירות לצורך העלאה והורדת נוסעים או פריקה וטעינה של סחורות בזמנים ובמקומות מסוימים שמעוניינים לווסת. ניתן לחייב בסכום גבוה יותר  נסיעות עם מקדם מילוי נמוך ו/או נסיעות באמצעי תחבורה מזהמים או בעלי טביעת רגל פחמנית גבוה יותר. מנגד, ניתן יהיה לתמרץ באופן חיובי נסיעות משותפות או ונסיעות בדרכים וזמנים פחות עמוסים..

יתר על כן, ניתן להטיל מס דיפרנציאלי על נסיעות בהתאם למדדים חברתיים כלכליים, ממדדי פריפריאליות וכיוצ"ב, במטרה להוביל לצמצום פערים חברתיים ולסייע לאוכלוסיות מוחלשות.


כיום המדינה כבר החלה בניסויים להשפעה על התנהגות הנוסעים באמצעות תמרוץ כספי - כמו במיזם 'דרך ערך', או בסבסוד פיילוטים כמו 'באבל', אך יש עוד דרך ארוכה למימוש הפוטנציאל הטמון בקידום מלא של שיטות תמחור חדשות.


שיטת התמחור הדינמי תמצה את יתרונותיה באופן מיטבי לצד פיתוח של מערכת תכלול נסיעות דיגיטלית, שתאפשר שקלול חכם של כלל הנסיעות באמצעי התחבורה השונים, בהתאם לשימוש ולמאפיינים האישיים של המשתמשים (למשל - הנחות לילדים ובני נוער, הנחות לגרים בפריפריה ועוד).

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש להיזהר מהעמקת פערים באמצעות מיסוי, למשל בשעות עומס עשויה להיות פגיעה בעובדים שאינם מחזיקים בעבודות גמישות ואינם מקבלים סיוע מהעבודה לצורך נסיעות בשעות אלו- בעיקר עובדים מהשכבות החלשות והבינוניות (מורים, עובדי סיעוד, וכיוצ"ב).

  • כיום ההכנסות ממיסים על רכב מגיעות עד 10% מהכנסות המדינה. יש להקפיד ששיטת המיסוי החדשה תהיה, בנוסף לחכמה והוגנת יותר, גם בעלת היגיון פיסקלי אשר ישמור על איזון בהכנסות המדינה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • שיטת המיסוי הנוכחית תומכת בפועל בהמשך השימוש מסורתי ברכב הפרטי, ומייצרת השפעות חיצוניות רבות כמו פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר, גידול בהוצאות משק הבית ובזבוז זמן יקר בשל עמידה ממושכת בפקקים.

  • ללא הטכנולוגיה המתאימה לא ניתן יהיה לשקלל מאפייני נסיעה חשובים כמו מקדמי מילוי או להגיב  לתנאים משתנים בזמן ובמרחב, ובכך להשפיע באופן מיטבי על התנהגות המשתמשים.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

product_pic.png

עדכון תקן החנייה הארצי

product_pic.png

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

product_pic.png

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

product_pic.png

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

product_pic.png

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

product_pic.png

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

product_pic.png

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

product_pic.png

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

product_pic.png

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

product_pic.png

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

product_pic.png

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

product_pic.png

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

מאמר הסוקר את תהליך העיצוב והפיתוח של רובוט משולחים משלוחים ידידותי

bottom of page