צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

על מה מדובר?

איסוף וניתוח של מידע רב ומדויק על מצב התנועה ונסיעות הציבור מהווים כלים חשובים לניצול ההזדמנויות הטמונות בתחבורת העתיד.

על מנת להבטיח זאת, יש לקבוע סטנדרטים לאיסוף, שיתוף ואחזקה של המידע אשר יבטיחו שימוש יעיל, בטוח והוגן בו.

סטנרטים אלו יפרטו את סוגי המידע שעל החברות הפרטיות לחלוק עם הציבור ואת תנאי האבטחה שלהם למניעת פגיעות בפרטיות הנוסעים ופגיעות המערכת מפני מתקפות סייבר.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • תיתכן התנגדות לשיתוף והעברת מידע מצד החברות המפעילות. ,

  • ייתכן קושי בהטמעת הרגלי העברת מידע בקרב מפעילי תחבורה מסורתית.

  • יש צורך לכונן מערך של אכיפה וענישה לגופים שאינם ישתפו פעולה עם סטנדרטים אלה.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • העדר סטנדרטים לשמירה ולשיתוף מידע תחבורתי, עלול לייצר מצב בו מדינה והרשויות המקומיות לא יהיו חשופים למידע קריטי לתכנון וליישום מדיניות, או תהיינה חשופות רק למידע חלקי, תוך השקעה ניכרת בהשגתו.

  • ללא מדיניות כוללת, מידע רב יאבד, והיכולת לטייב את מערך התחבורה תיפגע. עלויות שיחזור המידע תהיינה גבוהות הרבה יותר.הגדלת התלות הציבורית בספקים מסחריים של תחבורה וקושי בהחלת רגולציה.

  • תפגע היכולת לתכנון מבוסס-מידע, ותפגע היכולת ליצור וודאות בשוק וההיערכות מראש של חברות פרטיות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

סרטון המציג חזון לפלטפורמה עם החלפת שימושים לרכב מרצדס