היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

על מה מדובר?

התחבורה החדשה עוד לא נכנסה ליישום, אך ישנם כבר אמצעי תחבורה שיתופיים ומערכות לשיתוף נסיעות הזמינות לשימוש.


תמיכה בפתרונות אלו יסייעו להטמיע את התפיסה של "ניידות כשירות" בקרב הציבור הרחב, ולפתח הרגלי נסיעה חדשים במטרה לתמוך במעבר הדרגתי לתנועה ללא בעלות/ בעלות מופחתת על רכב פרטי.

המשך קריאה >>

השנים הקרובות מהוות את תקופת המעבר לשימוש מוגבר בתחבורה שיתופית (אולי גם אוטונומית). שינוי זה אינו רק טכנולוגי, אלא מבקש גם להוביל לשינוי עמוק ומקיף יותר, בדפוסי התנהגות של כלל הציבור.


רכבים שיתופיים ומערכות לשיתוף נסיעות הזמינים כבר כעת, מהווים הזדמנות לקידום המעבר ההדרגתי לתנועה ללא בעלות/ בעלות מופחתת על רכב פרטי, לתרגל התנהלות התואמת את תפיסת ה"ניידות כשירות"

ובכך להקל על כניסת טכנולוגיות תנועה חדשות.


לאור זאת, מוצע כבר היום לעודד את השימוש בשירותי שיתוף נסיעות וברכבים השיתופיים, מוצע לנקוט, כבר עכשיו, בצעדים הבאים:

  • הקצאת תווי חניה ומקומות חניה ייעודיים לרכבים שיתופיים בנתיבי החניה ובחניונים.

  • הנחות בחניונים ובמקומות החניי לרכבים שיתופיים ונסיעות שיתופיות.

  • תמיכה בפיתוח אפליקציות לשיתוף נסיעות והנגשתן בחינם להתארגנויות קהילתיות;

  • הסדרת רישום בעלויות משותפות על הרכבים;

  • תמיכה במקומות עבודה, מוסדות השכלה וגופים ציבוריים לעידוד נסיעות עובדים באמצעים שיתופיים;

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לקדם רגולציה על נסיעות שיתופיות שתהיה בהלימה עם  אמות המידה לניהול תחבורה חכמה  ו"הקוד האתי לתחבורה חכמה".

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • קושי של הציבור להתרגל לאפשרויות התחבורה החדשות, לכשיגיעו.

  • לא נראה שינוי בטווח הקרוב בעומס החניה, בכניסה של כלי רכב חשמליים או בהפחתת סה"כ הנסועה בכבישים - אלא רק בטווח הרחוק.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים

הסבר על המודל העסקי של LYFT