צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

על מה מדובר?

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם כך, מוצע לפעול באמצעות פרסום של קול קורא, כבר עכשיו, לרשויות מקומיות המעוניינות בתמיכתה בהקמת אזורים אלה בשטחן.

המשך קריאה >>

לתשומת הלב

  • יש לוודא כי 'אזור תנועה חכמה' ממומש בפועל ובאופן משמעותי, ולא נותר כפעולה מיתוגית ריקה מתוכן. לשם כך, יש לוודא כי לרשויות המקומיות יש את האמצעים הכלכליים, המקצועים והארגוניים הנדרשים על מנת להוציא לפועל הטמעה של "אזור תנועה חכמה".

  • על אף האמור לעיל, למיתוג יש משמעות גדולה בפרויקטים מהסוג הזה, בפרט על מנת לתמוך בפעילות שכנוע והסברה להפחתת השימוש ברכב פרטי ומעבר לתחבורה חכמה.

  • יש לבחון אפשרות לאפשר הגשת קול קורא גם באזורים חוצים גבולות מוניציפליים, על אף האתגרים הכרוכים בניהול משותף.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בניסיון מעשי בהפעלת תחבורה חכמה, והיעדר למידה בקנה מידה מקומי.

  • הגדלת הפער בין תכנון הערים והדרכים, לבין טכנולוגיות התחבורה העתידיות.

  • קידום תחבורה חכמה רק במוקדים חזקים, והגדלת הפער מאזורים מחוסרי תשתיות מותאמות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים