היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

פרסום קול קורא ל״אזור תנועה חכמה״

על מה מדובר?

את ההטמעה של "אזורי התנועה החכמה" יש להתחיל מוקדם ככל הניתן. לשם כך, מוצע לפעול באמצעות פרסום של קול קורא, כבר עכשיו, לרשויות מקומיות המעוניינות בתמיכתה בהקמת אזורים אלה בשטחן.

המשך קריאה >>

על מנת שהרשויות המקומיות יוכלו להגדיר, לאתר ולהכין את "אזורי התנועה החכמה" הן נדרשות לתמיכה מצד הממשלה .


אחת האפשרויות המקובלות בתחום הינה לפרסם קול קורא לרשויות המקומיות להגדיר מתחמים בשטחן כ"אזורי תנועה חכמה".

קול קורא שכזה יתמרץ את הרשויות לקדם את כלל אפשרויות התחבורה העתידיות, ולזרז תהליכי הטמעה של השינויים הצפויים ממילא בעולם התחבורה.

הרשויות הזוכות יקבלו הרשויות תמיכה עבור קידום תכניות; הקמה של מנהלת אזוריות לניהול התנועה החכמה; העברה של סמכויות לניהול תנועה; ותקציבים להטמעה של פרויקטים שונים באזור.


הרשויות הניגשות לקול קורא זה יידרשו להגדיר אזורים מיועדים, בהתאם לקריטריונים (למשל כאלה שנקבעו במסגרת תכנית אב לאזורי תנועה חכמה), להציע תוכנית עבודה, למפות את החסמים ולהעמיד לוחות זמנים לביצוע ושלל קריטריונים נוספים המעידים על יכולתה המקצועית והארגונית של הרשות הנדרשת להוציא לפעול את הפרויקט.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • יש לוודא כי 'אזור תנועה חכמה' ממומש בפועל ובאופן משמעותי, ולא נותר כפעולה מיתוגית ריקה מתוכן. לשם כך, יש לוודא כי לרשויות המקומיות יש את האמצעים הכלכליים, המקצועים והארגוניים הנדרשים על מנת להוציא לפועל הטמעה של "אזור תנועה חכמה".

  • על אף האמור לעיל, למיתוג יש משמעות גדולה בפרויקטים מהסוג הזה, בפרט על מנת לתמוך בפעילות שכנוע והסברה להפחתת השימוש ברכב פרטי ומעבר לתחבורה חכמה.

  • יש לבחון אפשרות לאפשר הגשת קול קורא גם באזורים חוצים גבולות מוניציפליים, על אף האתגרים הכרוכים בניהול משותף.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • מחסור בניסיון מעשי בהפעלת תחבורה חכמה, והיעדר למידה בקנה מידה מקומי.

  • הגדלת הפער בין תכנון הערים והדרכים, לבין טכנולוגיות התחבורה העתידיות.

  • קידום תחבורה חכמה רק במוקדים חזקים, והגדלת הפער מאזורים מחוסרי תשתיות מותאמות.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים