היוזמה נוספה בהצלחה   

צרו קשר

הוסף את היוזמה
הזו לPDF האישי שלי

הוסף את כל חבילת המדיניות לPDF האישי שלי

start001@1.5x.png
stop002@1.5x.png
שם הלובי של המוצר הזה

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

על מה מדובר?

עם כניסת טכנולוגיות חדשות, חכמות ומקושרות, מגמת ההסתמכות על מידע כתשתית תחבורתית צפויה רק לגבור.

כיום, רוב המידע מצוי ומוחזק על ידי חברות פרטיות, אשר לא נדרשות לחשוף אותו לעין הציבור.  העדר מידע נגיש וזמין לציבור עלול להקשות על הרגולטור לקידום ובעיקר להטמיע מדיניות רצויה בזמן אמת.


ה"תאום הדיגיטלי" יכיל מידע בזמן אמת (או כמעט אמת) על התנועות, הגודש בדרכים, רמות שירות בתחבורה הציבורית ובשירות שיתופי (לדוגמא על מקדם המילוי), נסיעות שילוח ושינוע ועוד, ועל בסיס אלו יאפשר להתערב במציאות הפיזית בהתאם לקריטריונים רצויים שנקבעו בתהליך של עיצוב מדיניות.

המשך קריאה >>

כבר היום, הנסיעה בכבישים מבוססת על מידע בזמן אמת של התנועות שאנו שולחים ומקבלים למכשירים מקוונים: בחירת תוואי נסיעה, עלייה לשירות נסיעות שיתופי, מציאה והפעלה של רכבים/קורקינטים במרחב העירוני, ועוד. 

כמעט כל הפעולות התחבורתיות המתבצעות בעולם האמיתי, מתורגמות או מונעות על ידי העתק ממוחשב של המציאות הפיזית.


ה"תְּאוֹם דיגיטלי" הוא פלטפורמה דיגיטלית ציבורית, המשקפת באופן וירטואלי את מצב התנועה והתשתית ומאפשרת לרגולטור להסדיר בזמן אמת את הפעלת שירותי נסיעות.


ה"תאום" הציבורי יכיל מידע בזמן אמת (או כמעט אמת) על התנועות, הגודש בדרכים, רמות שירות בתחבורה הציבורית ובשירות שיתופי (לדוגמא על מקדם המילוי), נסיעות שילוח ושינוע ועוד מידע זה יופק מתוך התנועות עצמן, מהחברות המפעילות וכן מאמצעים טכנולוגיים נוספים הפרוסים במרחב (חיישנים, רחפנים וכו').


המידע שיתקבל יאפשר למערכת לתת לאמצעי התחבורה השונים הרשאות לתנועות שונות או פעולות מסוימות. כך למשל, תוכל להינתן הרשאה לנסיעת רכבים בשירות שיתופי בנתיבים המיועדים לקווי תחבורה ציבורית או לעצירה במקומות מסויימים רק לרכבים שלפחות בחלק מהנסיעה שלהם היה מקדם מילוי גבוה.


ל"תאום" תהיה אפשרות לשנות ולווסת את התנועה בדרכים בתגובה לאירועי זמן אמת (למשל עומס שהצטבר בעת תאונת דרכים, הגבלת נסועה בשעות שיא), לסגור או להגביל תנועה בצירים מסוימים (למשל בעת אירועים המוניים או אירועים ביטחוניים) ועוד – בהתאם לכללים ומדיניות שהוגדרה מראש וקודדה אל תוך הפלטפורמה הדיגיטלית.

מזעור קריאה <<

לתשומת הלב

  • עשויות להתעורר מחלוקות עם חברות פרטיות (מפעילי שירותי תחבורה) בכל הנוגע לגישה ציבורית למידע.

  • בשלבי ההפעלה הראשונים (וייתכן מאוד שגם אחר כך) יהיה צורך לסייע למערכת באופן אנושי על מנת להגיב לאירועים בלתי צפויים וללמוד את נקודות התורפה שלה.

  • יש להיזהר מפוטנציאל פגיעות גבוהה במקרה של מתקפת סייבר.

  • יש לקבוע סטנדרטים לאיסוף וניהול מידע לצורך הגנה על פרטיות הנוסעים.

  • את המדיניות שלפיה יתוכנן התיאום הדיגיטלי יש לתכנן על פי "הקוד האתי לתחבורה חכמה" על מנת שיוכל להכריע בקונפליקטים שונים שעשויים להתעורר

  • יש לשים לב כי קיים ניסיון מועט בתכנון מערכות דומות בעולם.

  • 'שיח' אוטומטי בין מערכת תחבורה אוטונומית לבין הפלטפורמה של התיאום הדיגיטלי למידע תחבורתי עלולה להרחיק את הגורם האנושי מקבלת החלטות בזמן אמת, לטוב ולרע.

מה יקרה אם לא ניישם עכשיו

  • בעתיד הקרוב, ללא ניהול ותיאום של המידע הנאסף בתנועות התחבורתיות, לא יכול להיות ניהול יעיל של התנועה עצמה.

  • הממשלה עלולה להיות "עיוורות" לחלק מכריע בתמונת המצב התחבורתית ההולכת ונהיית מורכבת. כפועל יוצא מכך, המגזר הציבורי יודר מהזירה המרכזית בה מתנהלת התחבורה – המרחב הדיגיטלי.

  • הצטמצמות ההשפעה הציבורית על התנהלות התנועה והתחבורה ובכך פגיעה ביכולת לקידום יעדים ציבוריים כמו שוויון בנגישות לתחבורה, קיימות וכיוצ"ב.

היוזמה הזאת קשורה ליוזמות הבאות

עדכון תקן החנייה הארצי

עריכת תמ"א לניצול חניוני מבנים, וקידום חקיקה משלימה

הכנה וקידום של תוכנית מקומית לאזור תנועה חכמה

גיבוש ואימוץ סטנדרטים לשיתוף וניהול מידע תחבורתי

תמיכה באמצעים שיתופיים משלימים: רכבים שיתופיים ושיתוף נסיעות

פיתוח אמות מידה מעודכנות לניהול התנועה

מדריך לתכנון חתכי רחובות וחניונים בעידן התחבורה החדשה

פיתוח אזור עירוני מוטמע לוגיסטיקה מתקדמת

הקמת גוף לניהול ובקרת תנועה ומידע

הקמה וניהול של 'תאום דיגיטלי' למידע תחבורתי

'אוריינות תחבורתית' בחיי היום יום- חינוך והכשרה לכל גיל

רישוי ואסדרה של שירות נסיעות שיתופי

מחקרים ודוגמאות קשורים